انجمن معتادان گمنام UK

تمایل به قطع مصرف

تمایل به قطع مصرف

تمایل به قطع مصرف

تمایل به قطع مصرف تمایل به قطع مصرف,مظلومیت معتاد,معتاد در اجتماع,طبیعت بدون مواد من خدا را در یک قدمی حس کردم روز سوم پاکی ام بود و خوابم نمی برد. نه از روی درد و ناراحتی، نمی دانم چرا؟ گذشته ام، کارهایی که کرده بودم، بچه هایNA، دروغ ها، بدبختی ها، خوشی ها همه عین …

تمایل به قطع مصرف ادامۀ مطلب »

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام فقط یک لازمه برای عضویت در NA وجود دارد به تمایل به قطع مصرف” ، اما در عوض این عضویت منافع بسیاری دارد. یکی از منافع آن ، داشتن امتیاز خدمت کردن می باشد. ما که دارای بیماری اعتیاد هستیم ، سال های …

راهنمای خدمات محلی در معتادان گمنام ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا