هديه، تا چه حد جدی؟

هدیه، تا چه حد جدی؟

هدیه، تا چه حد جدی؟ هدیه، تا چه حد جدی؟ اوایل پاکی، اجبار به مصرف مواد به طور کامل در من برطرف شد، من برای سال ها ، عذاب بیماری ام را کشیده بودم، اما پس از آن ، از مواد پاک شدم، طوری که حتی میل به مصرف هم نداشتم. این واقعا یک معجزه بود هدیه …

هدیه، تا چه حد جدی؟ ادامۀ مطلب »