تسلیم

تسلیم

تسلیم تسلیم تسلیم اصل روحانی دلخواه من است و هر وقت آن را به کار می گیرم اغلب متوجه می شوم که اگر قبلا آن را تمرین کرده بودم کلی از درد و رنجهایم کاسته شده بود. یکی از راه های تسلیم شدن، سپردنِ زندگی ام به مراقبت نیروی برتر است. واقعا خارق العاده است …

تسلیم ادامۀ مطلب »