ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21 ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد تولید منابع مالی، جذب کمک مالی و سنت هفتم در معتادان گمنام   این مقاله در جهت پاسخگویی به نیازهای انجمن در دسامبر ۱۹۹۱ نگاشته شده و در ۲۰۰۲ مورد تجدید نظر قرار گرفته و نمایانگر نظرات در زمان نگارش آن است. آخرین به …

ترجمه بولتن 21 ادامۀ مطلب »