تجربه ای از قدم یک

تجربه ای از قدم یک

تجربه ای از قدم یک تجربه ای از قدم یک ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره گردیده بود . من یک معتاد هستم و‌اسمم مگی هست، من می خواهم درک خودم، در باره قدم یک را با شما به اشتراک بگذارم. قدم یک برای من ساده …

تجربه ای از قدم یک ادامۀ مطلب »