تجربه ای از سنت چهارم

تجربه ای از سنت چهارم

تجربه ای از سنت چهارم تجربه ای از سنت چهارم سنت چهارم استقلالی به گروه ها م یدهد تا هر گروه به بهترین شکل ممکن در راستای پیام رسانی نقش خود را ایفا کند. مثل فرمت های برگزاری جلسات که بیشتر باعث جذب اعضا می شود؛ یا نحوه برگزاری جلسه مثل پذیرایی یا انتخاب مکان …

تجربه ای از سنت چهارم ادامۀ مطلب »