بیماری در دوران بهبودی

بیماری در دوران بهبودی

بیماری در دوران بهبودی بیماری در دوران بهبودی اسم من پیتر و یک معتاد، 6 ماه و 5 روز است که پاک هستم و می خواهم تجربه خودم از بیماری و درمان در دوران بهبودیم را در اختیارتان بگذارم. در سن 22 سالگی در سال 1977 قبل از اجرای طرح تزریق سالم/ایمن، مبتلا به بیماری …

بیماری در دوران بهبودی ادامۀ مطلب »