بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA)

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA)

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA) بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA) جزوه شماره 24 :  (( هر گروه NA می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند)) – سنت هفتم از روزهای آغازین معتادان گمنام ، ماجرایی را تعریف می کنند که روزی ، یکی از …

بولتن پول بی اهمیت نیست (خود اتکایی در NA) ادامۀ مطلب »