بزرگ شدن در NA

بزرگ شدن در NA

بزرگ شدن در NA بزرگ شدن در NA,به واسطه NA,تلاش برای پاک ماندن به همان دلایل معمول سر و کارم به NA افتاد، و به برکت این انجمن و قدم های دوازده گانه، همین طور که NA داشت دور و برم رشد می کرد، به معنای واقعی در این انجمن بزرگ شدم. من در ۱۹۸۳ در شیکاگو …

بزرگ شدن در NA ادامۀ مطلب »