به معتادان گمنام خوش آمدید

به معتادان گمنام خوش آمدید

به معتادان گمنام خوش آمدید   به معتادان گمنام خوش آمدید به اولین جلسه NA خوش آمدید. NA راهی را برای زندگی ، بدون مواد مخدر به معتادان پیشنهاد می کند. اگر مطمئن نیستید که معتادید یا نه، نگران نباشید؛ فقط شرکت در جلسات را ادامه بدهید. هر قدر بخواهید فرصت دارید که خودتان به نتیجه برسید. اگر حال …

به معتادان گمنام خوش آمدید ادامۀ مطلب »