بهبودی و لغزش از (کتابچه سفید معتادان گمنام)

بهبودی و لغزش از (کتابچه سفید معتادان گمنام)

بهبودی و لغزش از (کتابچه سفید معتادان گمنام) بهبودی و لغزش از (کتابچه سفید معتادان گمنام) بسیاری از مردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مصرف نکردن مواد مخدر است. آنها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهیز طولانی مدت را علامت موفقیت کامل می دانند. اما ما در برنامه بهبودی معتادان گمنام متوجه شده ایم که …

بهبودی و لغزش از (کتابچه سفید معتادان گمنام) ادامۀ مطلب »