برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA برای والدین,سرپرستان نوجوان,عضو NA,بهبودی از اعتیاد وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود، ممکن است، در ذهن والدین یا سرپرست او ابهاماتی به وجود آید. هدف این جزوه پاسخ دادن به بعضی از این ابهامات است. مطالبی که در این جزوه آمده قرار نیست شما را در مورد چگونگی سرپرستی …

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA ادامۀ مطلب »