بالاخره با راهنمایم تماس گرفتم

بالاخره با راهنمایم تماس گرفتم

بالاخره با راهنمایم تماس گرفتم بالاخره با راهنمایم تماس گرفتم و همینکه گفت: سلام، شروع کردم به صحبت از اینکه توی زندگیام چه مشکلاتی هست. به او گفتم «هیچ کاری درست پیش نمیره، هیچ کسی درست رفتار نمیکنه، مشکلات مالی دارم، تو خونه، سر کارم، با بچه هام مشکل دارم، با آب و هوا، با …

بالاخره با راهنمایم تماس گرفتم ادامۀ مطلب »