گر طالب آنچه ما داریم هستید

اگر طالب آنچه ما داریم هستید

اگر طالب آنچه ما داریم هستید اگر طالب آنچه ما داریم هستید اگر طالب آنچه ما داریم هستید,معتادی تمام عیار,برنامه شگفت انگیز NA اسم من بیل است، و هم عملی هستم هم دائم الخمر. سالهای سال فکر می کردم دنیا در حق من ظلم کرده که این همه احساس بی کفایتی دارم. ترس مثل خوره …

اگر طالب آنچه ما داریم هستید ادامۀ مطلب »