اصول و رهبری در خدمات NA

اصول و رهبری در خدمات NA

اصول و رهبری در خدمات NA اصول و رهبری در خدمات NA اصول و رهبری,خدمات NA,انتشار پیام NA,مسئولیت‌پذیری NA در مفهوم چهارم خاطرنشان شده که ما به منظور حمایت هر چه بهتر از گروه هایمان، به وجود رهبرانی تاثیر گذار در نظام خدماتی مان نیازمند هستیم. ما شاهد موفقیت فراوانی در رشد انجمن بوده ایم، …

اصول و رهبری در خدمات NA ادامۀ مطلب »