اعتیاد فعال پر از وعده های دروغ

اعتیاد فعال پر از وعده های دروغ

اعتیاد فعال پر از وعده های دروغ اعتیاد فعال پر از وعده های دروغ زمانی که ۲۰ سال داشتم سفر بهبودی من شروع شد. یک دختر بچه ورشکسته روحی و روانی یا بهتر بگویم یک خانم ورشکسته که به واسطه اعمال و نگرش هایش که بر گرفته از پوچی بود کمتر از یک دختر بچه …

اعتیاد فعال پر از وعده های دروغ ادامۀ مطلب »