اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا خدمات جهانی دو وبینار آزاد برای عموم اعضای انجمن، برگزار می کند.. تاریخ ها و موضوعات و لینک وبینارها به شرح زیر میباشد: جلسه اول : شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ( March 13 ) ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت …

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا ادامۀ مطلب »