اشتیاق صادقانه به قطع مصرف

اشتیاق صادقانه به قطع مصرف

اشتیاق صادقانه به قطع مصرف اشتیاق صادقانه به قطع مصرف یادم می آید احساس می کردم انگار من مال NA نیستم چون فکرم به شدت درگیر حشیش و علف بود، هر چند مواد دیگری مصرف می کردم. در کتابچه سفید معتادان گمنام خواندم معتاد کسی است که «زندگی می کند تا مصرف کند و مصرف …

اشتیاق صادقانه به قطع مصرف ادامۀ مطلب »