اشتیاق دوباره به خدمت

اشتیاق دوباره به خدمت

اشتیاق دوباره به خدمت اشتیاق دوباره به خدمت پس از 27 سال خدمت در انجمن معتادان گمنام، صادقانه می توانم بگویم داشتم خسته می شدم. دیگر آن شور و هیجان قدیم برای انجام خدمات ساختاری را نداشتم. استرس ناشی از شرکت در جلسات خدماتی، سر تا پای وجودم رافراگرفته بود و از اعضای جدیدتر می …

اشتیاق دوباره به خدمت ادامۀ مطلب »