من متفاوت بودم

من متفاوت بودم

من متفاوت بودم من متفاوت بودم,حضور فعال در NA,اشتیاق به پاک ماندن سرگذشت من شاید با سایر ماجراهایی که شنیده اید فرق بکند، چون من نه هیچوقت دستگیر شدم نه کارم به بستری شدن کشید؛ هر چند من هم به همان ناامیدی مطلقی رسیدم که خیلی از ما تجربه کرده ایم. آنچه اعتیاد مرا نشان …

من متفاوت بودم ادامۀ مطلب »