افراد با تجربه کنارم هستند

افراد با تجربه کنارم هستند

افراد با تجربه کنارم هستند افراد با تجربه کنارم هستند,اسیر و بنده اعتیاد,عامل اعتیاد,دلیل اعتیاد,آتش اعتیاد همیشه در افکارم به این موضوع فکر می کنم که ؛ ای کاش امکان داشت ، تا یک انسان بتواند ، دو بار زندگی را تجربه کند، یک بار در زندگی تجربه کسب کند و یک بار دیگر بتواند …

افراد با تجربه کنارم هستند ادامۀ مطلب »