وصال

وصال

وصال وصال,اعتیاد فعال به مخدر,من معتاد هستم,چطور می شود پاک ماند,از زبان یک معتاد سال های بسیاری از عمر من به مبارزه با سیل بنیان کن اعتیاد فعال به مخدر گذشت. من که یک زن سرشار از نفرت بودم و احساس می کردم روزگار، چیزهایی را که انگار خیلی راحت نصیب دیگر می کند، تا ابد از …

وصال ادامۀ مطلب »