خودسازی

خودسازی

خودسازی خودسازی,اجبار اعتیاد,عشق به مواد مخدر,زندگی معتادوار دوران مصرف من درست مثل مال دیگران بوده ؛ جنس مورد علاقه ام هم همین طور ، تا موقعی که مواد مرا از واقعیت دور می کرد، مشکلی نداشتم. اما بعد از مدتی میل به زندگی در من از بین رفت . مدام بابت جرم هایی که به اجبار …

خودسازی ادامۀ مطلب »