ساندویچ

ساندویچ

ساندویچ ساندویچ,اگر معتاد نشده بودم,محیط امن NA,اثر اعتیاد,اثر مصرف الکل,در قبال بهبودی نشسته بودم توی سرسرا ، بالای پله ها ، خیره شده بودم به نرده های چوبی پله داشتم فکر می کردم این نرده ها جان می دهد برای بستن طناب دار. اما باز هم می دانستم که فکر خودکشی را عملی نخواهم کرد، …

ساندویچ ادامۀ مطلب »