آیا من معتاد هستم ؟

آیا من معتاد هستم ؟

آیا من معتاد هستم ؟ آیا من معتاد هستم ؟ تنها شما می توانید به این سوال پاسخ دهید. شاید این کار چندان آسان نباشد. ما در تمام دوران اعتیاد می گفتیم من می توانم از پس مواد برایم. این گفته و هم در ابتدا حقیقت داشت، حالا دیگر چنین نیست. مواد مخدر ما را زیر سلطه …

آیا من معتاد هستم ؟ ادامۀ مطلب »