آن سوی دیوارها ,دیوانگی اعتیاد,تحت تأثیر اعتیاد,دوران مصرف,آغاز بهبودی

آن سوی دیوارها

آن سوی دیوارها آن سوی دیوارها ,دوران مصرف,آغاز بهبودی مقدمه : این جزوه ساده که توسط معتادان در حال بهبودی انجمن معتادان گمنام نوشته شده است ، مخصوص کسانی است که در حال حاضر در زندان به سر برده و با مواد مخدر مشکل دارند. این جزوه ، منعکس کننده تجربه های بهبودی از بیماری اعتیاد ، هم در …

آن سوی دیوارها ادامۀ مطلب »