آشنایی با جلسات معتادان گمنام مشکل مواد مخدر,معتادان در حال بهبودی

آشنایی با جلسات معتادان گمنام

آشنایی با جلسات معتادان گمنام آشنایی با جلسات,معتادان گمنام,مشکل مواد مخدر,معتادان در حال بهبودی اگر قصد دارید برای اولین بار به یک جلسه معتادان گمنام بروید ، بد نیست بدانید قرار است با چه چیزهایی مواجه شوید. منظور از اطلاعاتی که در این جزوه آمده ، به دست دادن درکی است از آن چه در …

آشنایی با جلسات معتادان گمنام ادامۀ مطلب »