آرامشی همچون اقیانوس آرام

آرامشی همچون اقیانوس آرام

آرامشی همچون اقیانوس آرام آرامشی همچون اقیانوس آرام من معتادی خوش بخت و شاکرم که به لطف خدا و دوازده قدم معتادان گمنام پاک هستم؛ و امروز زندگی پربار و دلی شاد دارم. زندگی من همیشه این طور نبوده است. من در مجموع دوازده سال – و ده سالش را هر روز – الکل و …

آرامشی همچون اقیانوس آرام ادامۀ مطلب »