انجمن معتادان گمنام ( ناحیه فارسی زبان انگلستان ) (May 16, 2021)

به تالار تبادل تجربه انجمن معتادان گمنام ناحیه فارسی زبان انگلستان خوش امدید اگر از اعضای انجمن معتادان گمنام نیستید از توجه شما نسبت به این انجمن تشکر کرده تقاضامندیم برای آگاهی بیشتر از NA به وبسایت اصلی انجمن www.nafarsiuk.org مراجعه فرمایید (May 16, 2021)

نظرات ارائه شده در این تالار ،نظر شخصی اعضاء بوده و بدیهی است نظر رسمی انجمن معتادان گمنام نمی باشد ضمن تشکر از شما برای بازدید از سایت رسمی انجمن معتادان گمنام پیشنهاد می گردد هنگام ثبت نام در تالار تبادل تجربه قسمت قوانین خصوصا (نام کاربری) را دقت نمائید. (May 16, 2021)


[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
نام کاربری مناسب
1 3 نام کاربری مناسب
2021/05/11، 11:08 PM
توسط Fazel-s
آموزش نحوه ثبت نام در تالار تبادل تجربه انجمن معتادان گمنام UK
1 1 آموزش ثبت نام
2021/05/14، 08:30 AM
توسط admin-nafa
نحوه ارسال و بارگذاری تجربیات اعضاء در تالار تبادل تجربه معتادان گمنام UK
1 1 نحوه ارسال تجربه
2021/05/11، 06:47 PM
توسط admin-nafa

[-]
مشارکت آزاد با رعایت اصول انجمن
در این قسمت اعضای انجمن می توانند مشارکت و احساسات و تجربه های خود را با در نظر گرفتن گمنامی و رعایت اصول انجمن با اعضای دیگر در میان بگذارند
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
تبادل تجربه به مناسبت روز راهنما
1 2 تبادل تجربه به مناسبت روز...
2021/11/30، 09:27 PM
توسط sara.j
تاثیر مهاجرت در بهبودی
1 2 تاثیر مهاجرت در بهبودی
2021/12/07، 11:55 PM
توسط Fazel-s
مشارکت تازه واردین
این قسمت مخصوص مشارکت تازه واردین عزیز می‌باشد
1 3 مشارکت تازه واردین
2022/02/28، 04:42 AM
توسط Azazil

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
لینک جلسات آنلاین
در این قسمت لینک جلسات آنلاین جهت استفاده شما عزیزان بارگزاری شده است
2 22 لینک جلسات مجازی
2022/02/24، 04:58 PM
توسط Azazil
لینک جلسات کارگاه های آنلاین
در این قسمت لینک جلسات کارگاه های آنلاین جهت استفاده شما عزیزان بارگزاری شده است
1 2 لینک کارگاهای آنلاین
2021/05/28، 08:24 AM
توسط admin-nafa

[-]
کتاب پایه
مطالب این کتاب چکیده تجرب ههاى شخصى معتادان عضو انجمن معتادان گمنام است. این کتاب پایه، بر اساس زمینه کتابچه سفید معتادا ن گمنام تنظیم شده است. هشت فصل اول، بر مبناى عناوین مندرج در کتابچه سفید و با همان متون به رشته تحریر درآمده است. فصل نهم، تحت عنوان فقط براى امروز و فصل دهم، تحت عنوان الهامات تازه.... دو فصل ضمیمه شده به کتاب هستند. تاریخچه مختصر این کتاب به شرح زیر است.
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
سمبل ما
سادگى، کلید سمبل و نشانگر سادگى انجمن ما مىباشد. در این طرح ساده اشارات و مفاهیم مختلفى مستور است. اما بیش از هرچیز منظور انجمن ما روابط ومفاهیمى است که به راحتى قابل درك است. دایره سمبل، یک برنامه جامع و جهانى را نشان مىدهد که در آن فضاي کافی براي وجود و بروز انواع افراد در حال بهبودي وجود دارد. ...
1 2 سمبل ما
2021/05/14، 07:48 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل اول معتاد کیست؟
اکثر ما براى جواب دادن به این سئوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش راخوب مىدانیم! زمانى تمام زندگى و فکر و ذکر ما به نوعى در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه اش می گشتیم. ما زندگى می کردیم که مصرف کنیم و مصرف مىکردیم که زندگى کنیم. خیلى ساده معتاد، زن یا مردى است که زندگیش را موادمخدر کنترل کند. ما کسانى هستیم که در چنگال یک بیمارى مزمن و پیشرونده گرفتاریم و همیشه عاقبتى چون زندان، تیمارستان و مرگ در انتظارمان است.
1 2 فصل اول معتاد کیست ؟
2021/05/14، 07:46 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل دوم برنامه معتادان گمنام چیست؟
معتادان گمنام، یک انجمن غیر انتفاعى از زنان و مردانى است که اعتیاد به موادمخدرمشکل اصلى زندگىشان بوده است. ما معتادانى هستیم که در حال بهبودیم واکنون به طور مرتب گردهم مىآییم تا به کمک هم پاکى خود را حفظ کنیم. این برنامه، یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است. تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدراست. پیشنهاد مىکنیم که در این مورد روشنبین باشید و این فرصت را از دست ندهید. برنامه ما مرکب از اصولى است که بسیارساده بیان شدهاند و ما مىتوانیم آنها را در زندگى روزمره خود به کار بندیم. نکته بسیار مهم این برنامه عملى بودن آن است.
1 2 فصل دوم برنامه معتادان گم...
2021/05/14، 07:41 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل سوم چرا اینجا هستیم؟
قبل از پیوستن به انجمن معتادان گمنام، ما اختیار زندگى خود را کاملاً از دست داده بودیم ودیگر نم ىتوانستیم مانند دیگران زندگى کنیم و از آن لذّت ببریم. براى زندگى به چیزى متفاوت نیاز داشتیم و تصور م ىکردیم که آن را در موادمخدر پیدا کرد هایم. براى ما مواد مخدر مهمتر از خانواده، همسر و فرزندا نمان شده بود و م ىبایستى آن را به هرقیمتى بدست م ىآوردیم. در این راه به بسیارى از مردم لطم ههاى شدید زد هایم، اما بیش از همه خودمان را آزار داد هایم. ما به خاطر نداشتن جنبه قبول مسئولی تهاى فردى، در واقع خودمان براى خودمان گرفتارى درست م ىکردیم واین طور به نظر می رسید که نمی توانیم زندگى را آن طور که هست قبول کنیم.
1 2 فصل سوم چرا اینجا هستیم؟
2021/05/14، 07:54 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل چهارم چگونگی عملکرد
اگر شما طالب آنچه كه ما داريم هستيد و حاضريد براى بدست آوردنش كوشش كنيد، در آن صورت آماده‌ايد كه قدم‌هاى خاصى را برداريد. اين‌ها اصولى هستندكه بهبودى ما را ممكن ساختند: 1ـ ما اقرار كرديم كه در برابر اعتيادمان عاجز بوديم و زندگى‌مان غير قابل اداره شده بود. ...............................................................
1 2 فصل چهارم چگونگی عملکرد
2021/05/14، 07:58 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل پنجم چه باید کرد؟
برنامه خودتان را با برداشتن قدم اول که در فصل گذشته تحت عنوان چگونگى عملکرد از نظر گذشت آغاز کنید. وقتى که ما از ته دل عجز خود را در مقابل اعتیادمان کاملاً مسلّم بدانیم، قدم بسیار بزرگى در راه بهبودى خود برداشت هایم. بسیارى از ما در این مرحله هنوز کاملاً از را ههاى گریز خود دست برنداشته بودیم، اما شما این فرصت را از دست ندهید و تا آن جا که ممکن است از اول کار را درست انجام دهید و سپس قدم دوم را بردارید و به همین ترتیب بقیه قد مها را دنبال کنید. شما به مرور این برنامه را شخصاً درك خواهید کرد. اگر شما در بیمارستان، زندان، مرکز بازپرورى و یا امثال آن هستید و در حال حاضر مصرف را قطع کرد هاید، م ىتوانید این روال زندگى را با خیال راحت آزمایش کنید.
1 2 فصل پنجم چه باید کرد؟
2021/05/14، 07:59 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل ششم سنتهای دوازده گانه معتادان گمنام
ما آن چه را كه داريم فقط با مراقبت كامل مى‌توانيم حفظ كنيم و همان طور كه آزادى فردى ما از قدم‌هاى دوازده‌گانه سرچشمه مى‌گيرد به همان صورت آزادى گروه نيز به سنت‌هاى ما بستگى دارد. تا زمانى كه پيوندهايى كه ما را به يكديگر متصّل مى‌كند از آن چه كه ما را از هم جدا مى‌نمايد محكم‌تر باشد، همه چيز به خوبى پيش خواهد رفت.
1 2 فصل ششم سنت های 12 گانه م...
2021/05/14، 08:00 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل هفتم بهبودی و لغزش
بسيارى از مردم تصور مى‌كنند مفهوم بهبودى فقط مصرف نكردن موادمخدراست. آن ها لغزش را نشانه شكست كامل و پرهيز به مدت طولانى را، علامت موفقيت كامل مى‌دانند. اما تجربه ما كه برنامه بهبودى معتادان‌گمنام را دنبال مى‌كنيم، نشان داده است كه مسئله به اين سادگى نيست. گاه لغزش براى عضوى كه قدرى با انجمن ما مربوط شده است مى‌تواند چنان تجربه تكان دهنده‌اى باشد كه او را وادار به دنبال كردن جدى‌تر اين برنامه كند. در حالي كه اعضاى ديگرى را مى‌بينيم كه با وجود پرهيز دراز مدت، هنوز در اثر ناصادقى وخودفريبى قادر نيستند از بهبودى كامل و پذيرش اجتماعى بهره‌مند شوند. امادر مجموع، پرهيز كامل و مداوم، تماس و همسانى با اعضاى گروه‌هاى NA ، بهترين راهى است كه زمينه رشد را فراهم مى‌كند.
1 2 فصل هفتم بهبودی و لغزش
2021/05/14، 08:02 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل هشتم ما بهبود پیدا میکنیم
ضرب‌المثلى است كه مى‌گويد: «سياست غريبه را آشنا مى‌كند» اما در جمع ما «اعتياد، غريبه را هم‌سان مى‌كند» با آن كه ممكن است داستان هر يك از ما با ديگرى تفاوت داشته باشد اما در نهايت همگى ما يك وجه مشترك داريم. اين بيمارى يا اختلال مشترك، اعتياد نام دارد. ما از دو چيز كه درساختار اعتياد واقعى به كار رفته است به خوبى مطلع هستیم: وسوسه و اجبار. وسوسه همان فكر ثابت و سمجى است كه بارها و بارها ما را به طرف موادمخدر مورد علاقه‌مان و يا مشابه آن مى‌كشد، تا بلكه همان حالت رخوت و خوشى را كه زمانى تجربه كرده‌ايم دوباره بدست آوريم.
1 2 فصل هشتم ما بهبود پیدا می...
2021/05/14، 04:00 PM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل نهم فقط برای امروز زندگی به روال برنامه
به خودت بگو: فقط براى امروز، افكارم را بر روى بهبوديم متمركز خواهم كرد، زندگى مى‌كنم و بدون مصرف هيچ گونه ماده مخدّرى روز خوبى خواهم داشت. فقط براى امروز، به كسى در NA اعتماد خواهم كرد، كسى كه مرا باور كند و مى‌خواهد در بهبوديم به من كمك كند. فقط براى امروز، برنامه‌‌‌‌اى خواهم داشت و سعى خواهم كرد آن را به بهترين شكل ممكن انجام دهم. فقط براى امروز، به كمك NA سعى خواهم كرد از زاويه بهترى به زندگيم نگاه كنم. فقط براى امروز ترسى نخواهم داشت و به روابط تازه‌ام و آن ها كه چيزى مصرف نمى‌كنند و راه تازه‌اى براى زندگى پيدا كرده‌اند، فكر خواهم كرد . مادامي كه اين راه را دنبال كنم، از هيچ چيز واهمه نخواهم داشت.
1 2 فصل نهم فقط برای امروز زن...
2021/05/14، 04:01 PM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل دهم الهامات تازه ای خواهد شد
به همان نسبت كه بهبودى ما پيشرفت مى‌كند، آگاهى ما نيز در مورد خود ودنياى اطراف‌مان افزايش مى‌يابد. خواسته ها، نيازها، سرمايه‌ها ومسئوليت هاى‌مان براى ‌ما آشكار شده و به اين درك مى‌رسيم كه قدرتى براى تغيير دنياى خارج نداشته و فقط مى‌توانيم خود را تغيير دهيم. برنامه معتادان‌گمنام، اين امكان را براى ما به وجود آورده است كه بتوانيم با بكارگيرى اصول روحانى از شدت درد زندگى بكاهيم.
1 2 فصل دهم الهامات تازه ای خ...
2021/05/14، 04:03 PM
توسط سپهر۱۸۷۷

[-]
سفر ادامه دارد .... (پاک زیستن)
NA یک مسیر, یک فرایند و یک روش جدید زندگی را به ما پیشنهاد می کند .پاداش های حاصل از بهبودی و همچنین اقدامات لازم برای کسب آن, بی انتها می باشند. ما بدون توجه به موقعیت مان در مسیر بهبودی, به رشدمان ادامه می دهیم و هرچه جلوتر می رویم, حقایق جدیدتری برایمان آشکار خواهند شد. پیدا کردن جرقه ای که بهبودی ما را به یک سفر مداوم, پرمزیت و هیجان آمیز تبدیل نماید, مستلزم ایجاد تغییر در ایده ها و طرز تفکرمان می باشد. برای بسیاری از ما, امر فوق یک تغییر نگرش از درماندگی به شور و اشتیاق خواهد بود.
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
فصل اول پاک زیستن
5 13 دورنمای امید
2021/10/10، 06:51 AM
توسط barad.d
فصل دوم پیوندهایی که متصل می کنند
4 8 ارتباط با خودمان
2021/05/14، 06:06 PM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل سوم یک مسیر روحانی
8 16 اعمال ابتکارآمیز روح
2021/05/14، 06:25 PM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل چهارم جسم مان
11 22 درپی هیجان و ماجراجویی بو...
2021/05/14، 06:44 PM
توسط سپهر۱۸۷۷
قسمت پنجم روابط
11 22 دوستی ها
2021/05/16، 07:03 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل ششم راه جدیدی برای زندگی
11 22 فرای "قابل قبول اجتماع بو...
2021/05/16، 09:50 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
فصل هفتم سفر ادامه دارد
9 18 راه خود را جدا کردن
2021/05/17، 03:25 AM
توسط سپهر۱۸۷۷

[-]
راهنمای کارکرد قدم های دوازده گانه انجمن معتادان گمنام
کارکرد قدم های دوازده گانه متعلق به اعضاء به دستمان رسید که همگی نیز دارای یک درخواست مشترک برای انتشار یک راهنمای کارکرد قدم استاندارد بود تا کل انجمن NA بتواند برای کار کردن دوازده قدم از آن استفاده کند.
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
قدم اول
ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجر بودیم و زندگی مان غیر قابل اراده شده بود .
زیر انجمن‌ها:
بیماری اعتیاد،
انکار،
آخر خط : ياس و انزوا،
عجز،
غير قابل اداره،
بهانه، دست آويز،
تسليم،
اصول روحانی،
حرکت به جلو
69 227 سوال 67 : چگونه می دانم ک...
2021/12/18، 03:42 AM
توسط سپهر۱۸۷۷
قدم دوم
ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند
زیر انجمن‌ها:
امید،
نداشتن سلامت عقل،
به باور رسیدن،
نیروی برتر از خودمان،
برگشت سلامت عقل،
اصول روحانی،
حرکت به جلو
50 127 سوال 47 : انجام چه اعمالی...
2021/12/08، 08:59 PM
توسط sara.j
قدم سوم
ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگى‌مان را به مراقبت خداوند، بدان‌گونه كه او را درك مى‌كرديم، بسپاريم.
زیر انجمن‌ها:
تصمیم گیری،
اراده شخصی،
خداوند بدانگونه که او را درک می کنیم،
سپردن (واگذاری)،
اصول روحانی،
حرکت به جلو
42 130 سوال 39 : آیا هیچ دلیلی ...
2021/12/21، 11:40 PM
توسط sara.j
قدم چهارم
ما يك ترازنامه اخلاقى بى‌باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم.
زیر انجمن‌ها:
انگيزه ها،
جستجوگرانه و بي باكانه،
ترازنامه اخلاقي،
ترازنامه اي از خودمان،
اصول روحاني،
ترازنامه رنجش ها،
احساسات،
گناه خجالت،
ترس،
روابط، و 5 بیش‌تر.
85 218 سوال 36: چه تضادهایی در ...
2022/03/05، 09:17 AM
توسط sara.j
قدم پنجم
ما چگونگى دقيق خطاهاي مان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقراركرديم.
زیر انجمن‌ها:
روبرو شدن با ترسها،
اقرار به خداوند،
به خودمان،
به يك شخص ديگر،
چگونگي دقيق خطاهاي مان،
اصول روحاني،
حرکت به جلو
30 62 سوال 23 : چگونه در میان گ...
2022/01/16، 10:14 AM
توسط amir sh
قدم ششم
ما آمادگى كامل پيدا كرديم كه خداوند كليه نواقص شخصيتى ما را برطرف كند.
زیر انجمن‌ها:
كاملاً آماده براي چه كاري؟،
تا خداوند برطرف كند،
نواقص شخصيتي ما،
اصول روحاني،
حركت به جلو
23 52 سوال 23: دوست دارم از کی...
2022/02/22، 12:39 PM
توسط amir sh
قدم هفتم
ما با فروتنى از او خواستيم كمبودهاى اخلاقى ما را برطرف كند.
زیر انجمن‌ها:
آمادگي جهت كاركرد قدم هفت،
درخواست براي برطرف شدن كمبودهايمان،
از سر راه كنار رفتن،
اصول روحاني،
حركت به جلو
21 41 سوال 8 : اصل روحانی تسلی...
2022/03/08، 07:48 AM
توسط amir sh
قدم هشتم
ما فهرستى از تمام كسانى كه به آن ها صدمه زده بوديم تهيه كرده و خواستارجبران خسارت از تمام آن ها شديم.
زیر انجمن‌ها:
كساني كه به آن ها صدمه رساندهايم و چگونگي آن صدمات،
تهيه فهرست،
تمايل داشتن،
اصول روحاني،
حرکت به جلو
19 29 سوال 18 :آیا احساس همدلی ...
2021/10/24، 12:32 PM
توسط admin-nafa
قدم نهم
ما به طور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردى كه اجراى اين امر به ايشان و يا ديگران لطمه بزند.
زیر انجمن‌ها:
جبران خسارت،
ترس ها و توقعات،
جبران خسارت - مستقيم يا غير مستقيم،
بخشش،
جبران خسارت،
اصول روحاني
25 32 سوال 27 . احساس من هنگا...
2021/11/07، 04:41 AM
توسط admin-nafa
قدم دهم
ما به تهيه ترازنامه شخصى خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.
زیر انجمن‌ها:
احساسات در مقابل اعمال،
درست و غلط،
هر چند وقت يكبار بايد ترازنامه شخصي بنويسيم؟،
يك ترازنامه شخصي،
اصول روحاني،
حركت به جلو
53 57 سوال 47:امروز چه چیزی دار...
2021/12/01، 01:36 PM
توسط admin-nafa
قدم یازده هم
ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند، بدان‌گونه كه او را درك مى‌كرديم شده و فقط جوياى آگاهى از اراده او براى خود و قدرت اجرايش شديم.
زیر انجمن‌ها:
طريق روحاني ما،
دعا و مراقبه،
رابطه آگاهانه،
اراده خداوند،
قدرت اجرايش،
اصول روحاني
32 43 سوال 32:آیاتاکنون چیزهایی...
2021/12/01، 12:55 PM
توسط admin-nafa
قدم دوازده هم
قدم دوازده هم با بيدارى روحانى حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، ما كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگى خود به اجرا درآوريم.
زیر انجمن‌ها:
ما كوشيديم اين پيام را برسانيم،
به معتادان،
به اجرا در آوردن اين اصول در تمام امور زندگي،
اصول روحاني،
حركت به جلو
26 40 سوال 26: آیا علیرغم احساس...
2021/12/01، 01:04 PM
توسط admin-nafa

[-]
اصول راهنما روح سنت های ما
دوازده سنت درباره روابط ما با دیگران ، گروهها ،بدنه های خدماتی و نیروی برترمان است
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
سنت اول
منافع مشترك ما بايست در رأس قرار گيرد. بهبودي شخصي به وحدتN.A. بستگي دارد.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
39 56 کلمه به کلمه
2021/12/25، 06:04 AM
توسط admin-nafa
سنت دوم
در ارتباط با هدف گروه ما، تنها يك مرجع نهايى وجود دارد، خداوندى مهربان كه به گونه ای ممكن خود را در وجدان گروه، بيان کند. رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد ما مى‌باشند، آن ها حكومت نمى‌كنند.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
51 51 1. آیا امکان ایجاد وجدان ...
2021/12/04، 06:55 PM
توسط admin-nafa
سنت سوم
تنها لازمه عضوّيت، تمايل به قطع مصرف است.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
42 42 1. رابطه بین بدنه خدماتی ...
2021/12/05، 05:50 PM
توسط admin-nafa
سنت چهارم
هر گروه ‌بايست مستقل باشد به استثناى مواردى كه بر گروه‌هاى ديگر و NA دركل اثر بگذارند.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
37 37 1. اهمیت آزادی خلاقانه در...
2021/12/07، 04:48 PM
توسط admin-nafa
سنت پنجم
هر گروه فقط يك هدف اصلى دارد، رساندن پيام به معتادى كه هنوز در عذاب است.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
41 41 سوال1-بعضی ازتفاوتهای که ...
2021/12/09، 11:12 PM
توسط admin-nafa
سنت ششم
يك گروه NA هرگز نبايست هيچ مؤسسه مرتبط يا هر سازمان خارجى را تأييد و يا در آن ها سرمايه‌گذارى كند، يا نام NA را به آن ها عاريت دهد، مبادا كه مسائل مالى، ملكى و شهرت، ما را از هدف اصلى خود منحرف سازد.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
43 43 1. خط مشي عدم وابستگي ما ...
2021/12/10، 09:22 PM
توسط admin-nafa
سنت هفتم
هر گروه NA مى‌بايست كاملاً متكى به خود باشد و كمكى از خارج دريافت نكند.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
42 42 سوال 1_ خوداتکایی برای بد...
2021/12/14، 09:00 PM
توسط admin-nafa
سنت هشتم
معتادان‌گمنام بايست هميشه غير حرفه‌اى باقى بماند، امّا مراكز خدماتى ما مى‌توانند كارمندان مخصوصى استخدام كنند.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
24 24 1_در رابطه با تلاش های خد...
2021/12/14، 09:07 PM
توسط admin-nafa
سنت نهم
NA تحت اين عنوان، هرگز نبايست سازماندهى شود، امّا مى‌توانيم هيأت هاى خدماتى يا كميته‌هايى تشكيل دهيم كه مستقيماً در برابر كسانى كه به آن ها خدمت مى‌كنند، مسئول باشند.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
34 34 سوال ۱ : بدنه خدماتی شما ...
2021/12/16، 06:41 PM
توسط admin-nafa
سنت دهم
معتادان‌گمنام، هيچ عقيده‌اى در مورد مسائل خارجى ندارد و نام NA هرگز نبايست به مباحث اجتماعى كشانده شود.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
31 31 سوال ۱ : اگر از ما درباره...
2021/12/19، 12:50 AM
توسط admin-nafa
سنت یازده هم
خط مشى روابط عمومى ما بنابر اصل جاذبه است تا تبليغ، ما لازم است هميشه گمنامى شخصى خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ كنيم.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
39 39 1. تفاوت بین جاذبه با تبل...
2021/12/20، 02:51 AM
توسط admin-nafa
سنت دوازده هم
گمنامى، اساس روحانى تمام سنت‌هاى ما است و هميشه يادآور اين است كه اصول را به شخصيت‌ها ترجيح دهيم.
زیر انجمن‌ها:
سوالات برای اعضا،
سوالات در تمامی امور،
سوالات ترازنامه گروهی،
سوالات کارگاهی
44 44 سوال ۱ : چگونه گمنامی تا ...
2021/12/21، 11:35 PM
توسط admin-nafa

[-]
مفاهیم خدماتی انجمن معتادان گمنام
دوازده مفهوم خدماتي معتادان گمنام كه در اينجا تشريح مي گردد، بدين منظور تدوين شده است كه در تمام سطوح مختلف خدماتي به كار گرفته شوند. ايده هاي روحاني قدما و سنتهاي ما پايه و اساس به وجود آمدن اين مفاهيم اند ، كه دقيقا جهت رفع احتياجات ساختار خدماتي انجمن به وجود آمده اند. مفاهيم گروههاي ما را تشويق مي كنند تا به ايده نهفته در سنتها دست يابند و همين طور ساختار خدماتي ما موثرتر و مسئولانه تر عمل كند.
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
مفهوم اول
مفهوم اول براي تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن ما ، گروههاي معتادان گمنام ، گرد هم مي آيند تا ساختاري بوجود آورند كه موجب توسعه ، هماهنگي و تامين خدمات معتادان گمنام در كل گردد.
5 22 1- آیا گروه شما جلسات ادا...
2022/02/24، 09:42 AM
توسط Fazel-s
مفهوم دوم
مسئوليت و اختيار نهائي براي خدمت در معتادان گمنام با گروههاي معتادان گمنام مي باشد.
4 14 سؤال 1- آیا گروه شما هیچ ...
2021/12/04، 01:06 AM
توسط ali.m
مفهوم سوم
گروههاي معتادان گمنام اختيارات لازم را به ساختار خدماتي جهت انجام مسئوليتهايشان واگذار مي كنند.
4 12 سؤال 1- به طور کلی گروه ش...
2021/12/04، 01:42 AM
توسط ali.m
مفهوم چهارم
رهبري موثر در معتادان گمنام ارزشي والا دارد. ويژگيهاي رهبري هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد بايد مورد توجه قرار گيرند .
5 15 سوال1- سنت دوم NA را بخوا...
2021/12/04، 03:17 PM
توسط ali.m
مفهوم پنجم
براي هر مسئوليتي كه به ساختار خدماتي واگذار مي شود ، بايد محدوده تصميم گيري و پاسخگوئي به وضوح تعريف گردد .
3 9 1- آیا گروه شما وظایف خاص...
2021/12/04، 08:12 PM
توسط ali.m
مفهوم ششم
وجدان گروه وسيله اي روحاني است ، براي دعوت از خداوند مهربان تا بر تصميمات ما تاثير گذارد.
5 15 1: منظور از این که می‌گوی...
2021/12/04، 08:20 PM
توسط ali.m
مفهوم هفتم
همه اعضاي يك كميته خدماتي ، مسئوليتي قابل توجه در مورد تصميمات آن كميته به عهده دارند ، پس بايد اجازه داشته باشند تا به طور كامل در فرايند تصميم گيري شركت كنند .
3 9 سوال1- در حال حاضر چه کسا...
2021/12/05، 09:50 PM
توسط ali.m
مفهوم هشتم
ساختار خدماتي ما به انسجام و موثر بودن ارتباطاتمان بستگي مستقيم دارد .
3 9 سوال 1- ارتباط منظم چگونه...
2021/12/05، 09:54 PM
توسط ali.m
مفهوم نهم
تمامي عناصر ساختار خدماتي ما مسئولند كه به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصميم گيري در نظر داشته باشند.
4 12 1- وجدان گروه کاملاً آگاه...
2021/12/06، 10:34 PM
توسط ali.m
مفهوم دهم
مفهوم دهم هر عضو از كميته خدماتي مي تواند ، بدون ترس از تلافي ، رسيدگي به شكات شخصي اش را از كميته درخواست كند.
3 9 سوال1- آیا کسی را می‌شناس...
2021/12/07، 07:03 PM
توسط ali.m
مفهوم يازدهم
بودجه معتادان گمنام بايد تحت مديريت مسئولانه بوده و براي پيشبرد هدف اصلي ما مورد استفاده قرار گيرد.
5 15 سوال 1- پول در گروه شما ب...
2021/12/07، 07:10 PM
توسط ali.m
مفهوم دوازدهم
در راستاي حفظ ماهيت روحاني معتادان گمنام ، ساختار ما هميشه خدماتي است و هرگز نبايد حكومتي باشد .
4 12 سوال 1- تفاوت بین خدمت و ...
2021/12/08، 08:55 PM
توسط ali.m

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
کمیته وب سایت و نرم افزار ادرس جلسات
2 2 اگر تجربه خدمت در این قسم...
2021/05/14، 05:46 AM
توسط admin-nafa

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
کمیته کارگاه های آموزشی
2 2 کار این کمیته چیست؟ چالش ...
2021/05/14، 05:50 AM
توسط admin-nafa

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
خدمات در کمیته نشریات
3 3 لیست قیمت نشریات Uk
2021/05/19، 11:07 AM
توسط admin-nafa

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
روابط عمومی و اطلاع رسانی
3 4 اطلاعیه ها و دانلود فایل ...
2021/05/16، 08:59 PM
توسط admin-nafa

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
گزارش آپریل 2021
صورت جلسه شورای خدماتی فارسی زبان UK
1 1 گزارش آپریل 2021
2021/05/13، 12:27 AM
توسط admin-nafa
گزارش می 2021
گزارشات ناحیه خدماتی فارسی زبان UK
1 1 گزارش می ۲۰۲۱
2021/05/18، 11:30 PM
توسط Fazel-s
اساسنامه ناحیه خدماتی فارسی زبان uk
1 1 اساسنامه ناحیه خدماتی فار...
2021/10/12، 09:42 PM
توسط admin-nafa

[-]
اخبار خدماتی
اخبار خدماتی ناحیه فارسی زبان uk و خدمات جهانی
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
اخبار خدمات جهانی WORLD SERVICES
0 0
هرگز
اخبار خدماتی ناحیه فارسی زبان uk
1 1 همایش شورای منطقۀ انگلستا...
2021/11/19، 05:49 AM
توسط admin-nafa

آمار انجمن
بازسازی آخرین ارسالهابازسازی آخرین کاربران
موضوع نویسنده آخرین ارسال
01       سوال 8 : اصل روحانی تسلیم را چگونه می توان برای از admin-nafa amir sh
02       سوال 9:منافع اینکه اجازه دهم خداوند در زندگی من کا admin-nafa amir sh
03       سوال 10: درمورد اینکه یک نیروی برتر ا ز من مراقبت م admin-nafa amir sh
04       سوال6: من چگونه از خداوند به آنگونه که او را درک می admin-nafa amir sh
05       سوال 7: آیا معتادان در حال بهبود دیگری ، می توانند admin-nafa amir sh
06       سوال 1 : کدام یک از رفتارهای من از اغاز بهبودیم تغی admin-nafa بهادر ج
07       سوال2: فروتنی چگونه بر بهبودی من تأثیر گذاشته ؟ admin-nafa بهادر ج
08       سوال 3: چگونه آگاهی از فروتنی خودم ، به من در کارکر admin-nafa بهادر ج
09       سوال 4: درک من از نیروی برتر ، چگونه در قدمهای قبل admin-nafa بهادر ج
10       سوال 5 : کارکرد قدمهای قبلی ، چگونه به من کمک کرد ت admin-nafa بهادر ج
11       سوال 36: چه تضادهایی در شخصیت من ، حفظ دوستی یا یک ر admin2 sara.j
12       سوال37: ترس از آزارشدن یا صدمه خوردن ، چگونه بر رو admin2 sara.j
13       سوال 38 : چگونه دوستیهای افلاطونی خود را فدا و قربا admin2 sara.j
14       سوال 39: به چه شکلهایی از روی اجبار خواستار برقرار admin2 sara.j
15       سوال 40: در روابطم با خانواده ، آیا بعضی مواقع احسا admin2 sara.j
Ajax Forum Stat by Mostafa


[-]
آمار انجمن
افراد آنلاین [فهرست کامل]
65 کاربر فعال در 15 دقیقه‌ی گذشته (0 عضو، 0 نفر از آن‌ها پنهان، و 64 مهمان).
Bing
آمار انجمن
کاربران انجمن 1,889 پست را در 1,083 موضوع ارسال کرده‌اند.
انجمن دارای 46 عضو می‌باشد.
به جدیدترین عضو انجمن، sonusood، خوش‌آمد می‌گوییم.
بیش‌ترین تعداد کاربرانی که به طور همزمان در انجمن حضور داشته‌اند: 104 کاربر در تاریخ 2022/12/04 و ساعت 03:00 PM بوده است.
آمار انجمن

انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید نمی‌باشد
انجمن بسته شده است
مسیر انجمن تغییر یافته است