انجمن معتادان گمنام UK

مفاهیم

مفاهیم

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم  مفهوم دوازدهم ,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.   انجمن معتادان گمنام NA  کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام مفهوم دوازدهم,مفهوم دوازده,مفهوم ۱۲,حفظ ماهیت روحانی na از خود گذشتگی در خدمت کوششی “جهادی” روحانی …

مفهوم دوازدهم ادامۀ مطلب »

مفهوم یازدهم

مفهوم یازدهم

مفهوم یازدهم مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم ۱۱,بودجه NA “بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.” کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA اعضای NA در سراسر جهان جهت کمک به انجمن در راه به انجام رساندن هدف اصلی خود ، کمک مالی می کنند …

مفهوم یازدهم ادامۀ مطلب »

مفهوم دهم

مفهوم دهم

مفهوم دهم مفهوم دهم,مفهوم ده,مفهوم ۱۰,حق استیناف انجمن معتادان گمنام NA “هر عضو از کمیته خدماتی می تواند ، بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته در خواست کند.” کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   مفهوم دهم ، تضمین انجمن ما احترام نسبت به تک تک خدمت گزاران …

مفهوم دهم ادامۀ مطلب »

مفهوم نهم

مفهوم نهم

مفهوم نهم  مفهوم نهم  ” تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.” انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام بحث کردن با اشخاصی که با ما موافق هستند کاری آسان است . اما در بهبودی آموخته ایم که …

مفهوم نهم ادامۀ مطلب »

مفهوم هشتم

مفهوم هشتم 

مفهوم هشتم  مفهوم هشتم ” ساختار خدماتی به انسجام و موثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد . “ معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم ۸,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA ساختار خدماتی انجمن ما ، بر اتحاد گرو ها بنیان گذاری شده است . جهت حفظ این اتحاد ، …

مفهوم هشتم  ادامۀ مطلب »

مفهوم هفتم

مفهوم هفتم 

مفهوم هفتم  مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم ۷,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی ” همه اعضای یک کمیته خدماتی ، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند ، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند . “ انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان …

مفهوم هفتم  ادامۀ مطلب »

مفهوم ششم

مفهوم ششم

مفهوم ششم  مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم ۶,وجدان گروه,نیازهای معتادان ” وجدان گروه وسیله ای روحانی است ، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد . “ انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام وجدان گروه یک توانائی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ما …

مفهوم ششم ادامۀ مطلب »

مفهوم 5

مفهوم پنجم

مفهوم پنجم مفهوم پنجم ” برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد. “ کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و …

مفهوم پنجم ادامۀ مطلب »

مفهوم 4

مفهوم چهارم

مفهوم چهارم  مفهوم چهارم ” رهبری موثر در NA ارزشی والا دارد . ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند. “ کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق خدمت گزاران مورد اعتماد می باشد. سوابق شخصی …

مفهوم چهارم ادامۀ مطلب »

مفهوم سوم 3 انجمن معتادان گمنام

مفهوم سوم

مفهوم سوم  مفهوم سوم ” گروهای NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند. “   کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهایی ، ساختار خدماتی هستند که خود آن را بوجود آورده اند . اما با این حال …

مفهوم سوم ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا