انجمن معتادان گمنام UK

یک معتاد پاک یک معجزه است

یک معتاد پاک یک معجزه است

یک معتاد پاک یک معجزه است

یک معتاد پاک یک معجزه است

سالها پیش وقتی برای اولین بار در مشارکت دوستی شنیدم که میگفت: پاک ماندن هر کدام از ما یک معجزه ست! به خودم گفتم احتمالا این هم یکی از آن بزرگنمایی های معتاد گونه ست، چرا باید قطع مصرف
را به معجزه تشبیه کنیم؟! سالهای سال مصرف کردیم، به آخر خط رسیدیم و اجبارا دیگر مصرف نمیکنیم چون جایی برای مصرف نداریم! و این مکانیزم طبیعی قطع مصرف است و ربطی به معجزه ندارد…..
تلاطم روزهای اول پشت سر گذاشته شد و من فرصت داشتم که عمیق تر و منصفانه تر به پاکی و بهبودی و اثر بخشی انجمن معتادان گمنام فکر کنم. امروز خود من هم در مشارکت هایم از پاکی یک معتاد
به عنوان یک معجزه یاد میکنم. معجز های به وسعت دل کندن از همه آن چیزی که روزی فکر میکردم پشتیبان و یاری دهند هام برای رو به رو شدن با زندگی و ترسهایم به حساب م یآید. ایمان دارم که حاصل این معجزه تجربه یک زندگی متفاوت و کاملا جدید است که هر معتاد در حال بهبودی میتواند آن را تجربه کند… ما زنده ایم و زندگی میکنیم و با تجربیاتمان زندگی میبخشیم و این یعنی معجزه! نه بیشتر و نه کمتر…
اینکه مثل هزاران هزار مصرف کننده دیگر قربانی بیماری اعتیاد نشدیم، اگر یک معجزه نیست پس چه اسمی روی آن میتوان گذاشت؟! من امروز وقتی از معجزه پاکی صحبت میکنم انتظار دیدن یک معتاد مبرا از هر گونه اشتباه را ندارم. ما عمدا یا سهوا متناسب با شرایط از نواقص شخصیتیمان استفاده میکنیم، اما تلاش میکنیم که بهتر شویم، امروزی بهتر از دیروز با همه فراز و نشیبها و کاستیها… اینکه گاهی نمیتوانم حضور بهتری در زندگی داشته باشم مرا نا امید نمیکند و باعث نمیشود فراموش کنم علی رغم هر باوری
یک معتاد پاک یک معجزه است

منبع : مجله وعده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا