انجمن معتادان گمنام UK

یک برنامه ی فروتنی

یک برنامه ی فروتنی

یک برنامه ی فروتنی

یک برنامه ی فروتنی

برای من برنامه ی NA مساوی است با فروتنی، چیزی که لازمه ی بهبودی است . من برای بخشیدن و دریافت کردن نیاز دارم که تواضع داشته باشم . من نیاز دارم جهت یادگیری و یاد دادن، متواضع باشم.

تواضع هیجانی است که من احساس می کنم در مقابل یک کوه بزرگ ایستاده ام. حسی شگفت انگیز همراه با احترامی است که عظمت کوه در من به وجود می آورد و همچنین برای معجزه ی جادویی خود زندگی برای من فروتنی یعنی دخالت نکن ، در مسیر نایست و به دنبال این نباش که حق با تو باشد و مهم باشی ، فروتنی کمک می کند که دیدگاه خود را انعطاف پذیر نگاه دارم و روشن بین باشم تا وقت زیادی برای دفاع از عقاید کهنه و تاریخ مصرف گذشته ی خود تلف نکنم .

فروتنی قبول کردن نیاز برای تغییرات است. فروتنی یعنی بدانیم که هیچ جایی برای رفتن نیست. فقط یک راه است، راه NA فروتنی یعنی اقرار می کنم که من نمی دانم. یعنی قبول کردن این که مسیر من یادگیری است و باز کردن در، بر روی آموزگاران جدید. ,کوه بزرگ اعتیاد,راه NA فروتنی,عقاید کهنه معتاد

فروتنی به معنای گذشتن از آمال و آرزوها نیست ، بلکه فروتنی به انجام رساندن آرزوهاست ، بدون خود فریبی ، فروتنی داشتن ، دانشی است که با کمک آن متوجه می شویم که در هر شرایطی چه خوب، و چه بد، درسی برای یادگرفتن وجود دارد و این که من یک دانش آموز هستم. فروتنی داشتن ، دانشی است که به من کمک می کند که بدانم همیشه در همان جایگاهی هستم که باید باشم.

مجله NAWAY خاورمیانه – مایک.N

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا