انجمن معتادان گمنام UK

مصرف کلیه مواد مخدر

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه

کتابچه راهنمای,خزانه داری گروه,مصرف کلیه مواد مخدر
مقدمه

در دنیای امروز، رساندن پیام معتادان گمنام بدون در دست داشتن بودجه کافی غیر ممکن است. چاپ نشریات و توزیع آن و داشتن خطوط تلفنی و ارائه خدماتی که تازه وارد را به ما و مرکز خدماتی ارتباط می دهد. هزینه دارد. از آن لحظه که اعضای گروہ پولی را که برای آن زحمت کشیده اند در سبد می ریزند. مسئولیت ما به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد شروع می شود. باید که مراقب باشیم که پول را عاقلانه خرج کنیم. با رعایت عقل سلیم از آن مراقبت کنیم و یک ذخیرہ احتیاطی برای هزینه های ماہ بعد نگه داریم. پس از آن پیشنهاد می کنیم که باقیمانده خزانه به حساب شورای خدماتی در سطح بالاتر واریز شود. در مورد گروه. این یعنی انتقال مازاد خزانه به کمیته خدمات ناحیه، در مورد کمیته ناحیه یعنی انتقال مازاد خزانه به خزانه کل منطقه . و در مورد کمیته خدمات منطقه ای. یعنی انتقال بودجه به کنفرانس خدمات جهانی. اگر شما جزیی از یک کمیته خدماتی ناحیه پا یک کمیته خدماتی منطقه ای نیستید. پیشنهاد می شود این اصل را به کار بگیرید و پول خود را مستقیما به خدمات جهانی تحویل دهید.

دستورالعمل هایی برای گروه و خزانه دار آن

کتابچه راهنمای,خزانه داری گروه,مصرف کلیه مواد مخدر
ما پیشنهاد می کنیم که خزانه دار گروه شما حداقل شش ماه پرهیز مستمر از مصرف کلیه مواد مخدر داشته باشد. اگر هیچ یک از اعضای گروه شما این مدت پاکی را ندارد، پس پیشنهاد می کنیم گروه شما سعی کند شخصی را انتخاب کند که واجد شرایط و تجربه باشد تا مسئولیت مالی گروه شما را به عهده گیرد. وقتی این انتخاب انجام شد سعی کنید خزانه دار را تنها نگذارید. به خاطر داشته باشید که او به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. فکر خوبی است که خزانه دار گروه از یک عضو دیگر بخواهد که پول جمع شده را بشمارد و روی رسید خزانه. نام کوچک خود و تاریخ را ذکر کند؛ به طوری که مشخص باشد امکان اشتباه نیز بررسی شده است. پولی از گروه قرض نگیرید. تجربه ما به ما می گوید که آن دسته از خزانه داران که این کار را می کنند پول را بر نمی گردانند و بسیاری از آنها به همین علت انجمن را ترک می کنند.

 

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه
کتابچه راهنمای خزانه داری گروه

کتابچه راهنمای,خزانه داری گروه,مصرف کلیه مواد مخدر

این که پول گروه، بدون مشورت در جلسه اداری برای چیزی خرج شود، روش مناسبی نیست. بهتر است قبل از هزینه نمودن پول ، با گروه مشورت شود . به این ترتیب خزانه شما حمایت و به خزانه دار شما کمک می شود که در حیطه مسئولیت خود بهتر جوابگو باشد. پیشنهاد می کنیم که خزانه دار به طور منظم با شخص دیگری (ترجیحا نماینده گروه حساب و کتاب کند تا در برابر اعضای گروه نیز جوابگو باشد. به علاوه پیشنهاد می شود که مبلغ خزانه گروه شما به شورای ناحیه گزارش و در آنجا ثبت شود تا ضمن این که از این بودجه استفاده می کنید، از آن به طور صحیح نیز حفاظت کرده باشید. گروه شما باید یک پس انداز احتیاطی داشته باشد: یعنی پولی که تقریبا مساوی هزینه های یک ماه گروه از قبیل اجاره نشریات و چای باشد. سنت پنجم را به خاطر بیاورید ” هر گروه یک هدف اصلی دارد ، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است”. اجازه دهید تا خزانه گروه شما، به سطح بعدی خدمت واریز شود با جمع کردن پول ما را از هدف اصلی خود دور نکنید.

فقط باید یک نفر در گروه شما مسئول خزانه باشد که ترجیحأ خزانه دار است. این حیاتی است که هر خزانه داری گزارش کار خود را به خزانه دار بعدی تحویل دهد تا سابقه و استمرار موارد لازم حفظ شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا