انجمن معتادان گمنام UK

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من

کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من

وقتی که من پاک شدم هیچ ایده ای از اینکه چه چیزی می خواهم نداشتم. من میدانستم که نمیتوانم از این احساس نا امیدی که درونم است رهایی پیدا کنم و من این را میدانستم که یک جایی در طول مسیر
زندگیام خودم را رها کرده بودم و مطمئن نبودم که چطور میتوانم خودم را باور داشته باشم. خیلی زود به این باور رسیدم که حداقل یک نفر اینجا در اتاقهای NA هست که میتواند من را باور کند و می خواهد به من در
بهبودیم کمک کند. این باور قشنگ که بذرهای کوچک امید از مهمترین ها هستند کم کم در وجودم ریشه دواند. وقتی من پاک شدم دو تا بچه داشتم که هزاران مایل دورتر از من زندگی میکردند و من آنها رو برای
دو سال بود که ندیده بودم. به یاد دارم که در طول سال اول پاکیام به این موضوع فکر کرده بودم که مطمئنا الان بهترین زمانیست که می توانم آنها را پیش خودم برگردانم و یا اینکه من لیاقتشو دارم که الان بچه هایم را پیش خودم برگردانم و این کار را میتوانم به خوبی انجام دهم. همچنین به یاد دارم که دوباره آن احساسات و افکار ناامید کننده به سراغم میآمد و با خودم میگفتم بهتره آنها دور از من باشند، من شرایط را پیچیده تر میکنم و ممکنه من لیاقت برگرداندن آنها را نداشته باشم. کمی بیش از چهار سال و نیم بعد نیروی برتر، بچه هایم را به من برگرداند. من به همراه راهنمایم برنامه بهبودیام رو به سختی کار کرده بودم و به
عنوان یک زن روابطم را با تعدادی از خانمهای همدرد در برنامه توسعه داده بودم که به واسطه این روابط افرادی را کنار خودم می دیدم که من را در بهبودی و زندگی روزمره ام حمایت می کردند. شغلم به من برگردانده شد و من خانهای امن و پر از عشق داشتم. به غیراز چیزهای که به عنوان هدایای بهبودی دریافت کرده بودم،از همه مهمتر این بود که من فهمیده بودم ارزش پاک ماندن را دارم. من این احساس ترس و نگرانی را که بچه هایم را از من پس خواهند گرفت و یا اینکه زندگی من چگونه خواهد شد را نداشتم.رهایی از اعتیاد فعال و این عشقی که من نسبت به خودم به دست آورده بودم برایم کافی بود و بابت این موضوع شکرگزار بودم. این موضوع باعث شده بود که دیگران را نیز عاشقانه دوست داشته باشم. در حال حاضر با نگاهی به گذشته برای زمان بندی تمام این اتفاقات شکرگزارم. آیا این رخدادها همانطور که من فکر میکردم طبق خواسته من اتفاق افتاده بود. مادر بودن کار ساده ای نیست. من از چالشها و موفقیت هایی که در حال تجربه آنها هستم چیزهای زیادی یاد می گیرم. من درحال لذت بردن از جاها و کارهایی هستم که قبلا تجربه نکرده بودم و به من گفته شده که این موضوع باعث رشد من خواهد شد و من به کسانی که این مطالب را به من گفته اند اعتقاد دارم. من باور دارم که نیروی برتر از من و خانوادهام مراقبت
خواهد کرد. زمان بندی نیروی برتر من بی عیب و نقص است. به همین خاطر است که من خوشبختم. برای من خیلی آسان است که با همان طرز فکر و نگرش قدیمی به زندگیام نگاه کنم. طرز فکری که میگفت یا من چیزی را به دست آوردم یا من لیاقت آن چیز را دارم. تجربه من این بوده است که نیروی برتر چیزهایی را سر راه من قرار میدهد که من انتظار آنها را نداشتهام و وقتی من پذیرشم را بیشتر میکنم آنها از طریقی که قبلا در زندگی من بودهاند وارد زندگیام میشوند. من بر اساس یک اصل منظم میبایست هر روز به خودم یادآوری کنم که من در حال زندگی کردن هستم. شکرگزار هستم و پاک و پر از عشق هستم و فقط در لحظه )فقط برای امروز( زندگی میکنم. من بابت این موضوع همیشه شکرگزار هستم. من نمیدانم که بهترین چیز برای من چیست اما نیروی برترم مطمئنا میداند. کامل ترین زمان بندی نه زمان بندی من
تشکر ازاینکه اجازه مشارکت به من دادید
یک معتاد شکرگزار گمنام از فلوریدا
an anonymous, GRATEFUL, addict in Florida-
Bay area. March/April 2019

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا