انجمن معتادان گمنام UK

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

این کتابچه نمونه ای است برای اینکه بدانید یک ترازنامه قدم ۴ دقیق به چه شکل نوشته می شود در حالی که ما کوشش می کنیم تا تراز نامه خود را کاملاً دقیق بنویسیم ممکن است به خصوص در بار اول دریابیم که قادر نیستیم به کلیه سوالات جواب دهیم در واقع به اکثر ما احساس شکست خوردگی دست می دهد اما نباید بگذاریم که این مسئله ما را از سعی در دقیق نوشتن تا سر حد امکان دور کند

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار,در معتادان گمنام,ترازنامه قدم چهارم

«ما یک ترازنامه اخلاقی، بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم»
این کتابچه برای کمک به نوشتن ترازنامه قدم چهارم در نظر گرفته شده است.
بسیار مهم است که با یک راهنمای عضو NAکار کنیم و اگر هنوز راهنما ندارید، اکنون فرصت مناسبی است که یکی پیدا کنید تا در قدم ها به شما کمک کند. پیشنهاد می کنیم بعد از خواندن کتابچه قدم چهار و پیش از آنکه قدم چهار را شروع کنید، با راهنمایتان دوباره آن را بخوانید. همچنین مطالعه نشریات NA و جلسات قدم ها کمک موثری هستند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قدم چهارم، روش های زیادی برای نوشتن ترازنامه وجود دارد و یک روش خاص وجود ندارد که برای همه درست باشد. این کتابچه تجربه، نیرو و امید بسیاری از معتادانی که در معتادان گمنام بهبود یافته اند را ارائه می کند. صرف نظر از روش، قدم چهارم ما موقعی موفقیت آمیز خواهد بود که جستجوگر و بی باک باشیم.

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار,در معتادان گمنام,ترازنامه قدم چهارم
بی باک و جستجوگر

قدم چهارم از ما می خواهد که جستجوگر و بی باک باشیم. از ما میخواهد که به دقت به خودمان و به ریشه خود فریبی هایی که تاکنون عادت کرده بودیم با آنها واقعیت از خودمان پنهان کنیم، بنگریم. ما درون مان را جستجو می کنیم، چنان که انگار به خانه تاریکی وارد شده ایم و یک شمع راهنمای ماست، علیرغم ترس با مقاومت در برابر ناشناخته ها به پیش می رویم. باید تمایل داشته باشیم تا هر گوشه از اتاق های ذهن مان را روشن کنیم، چرا که زندگی مان به این کار بستگی دارد.

آن چه این جا در جستجویش هستیم، تصویر کامل و همه جانبه ماست. ما دریافته ایم که لازمه این کار صداقت است – صداقت برای بازبینی رفتارها، احساسات،افکار و انگیزه های مان، علیرغم این که چه قدر به نظر بی اهمیت باشند. صداقت با خود بیشترین اهمیت را دارد چرا که کمک می کند تا دریابیم بیماری ما زندگی مان را تحت تاثیر قرار داده است. ما همیشه با تصویری تحریف شده از خود عمل کرده ایم و هیچ گاه خود را به طور کامل وارسی نکرده بودیم. اکنون احتمالا برای نخستین بار در زندگی شروع به دیدن خود آن گونه که واقعا هستیم، می کنیم طور که تصور یا خیال می کردیم. این تصور هر قدر کامل تر و دقیق تر باشد، آزاد بیشتری به دست می آوریم.

در این جا لازم است تأکید کنیم که دقیق بودن به معنای کامل بودن نیست. هیچ قدم چهارم کاملی وجود ندارد. ما بیشترین کوشش خود را به کار می بندیم که تا سرحد امکان دقیق باشیم و با سخت کوشی و پشت کار تا آنجا که می توانیم صادقانه می نویسیم. توقع کامل بودن ممکن است به ننوشتن قدم چهارم منجر شود. احتمالا شنیده ایم که می گویند «اگر ترازنامه دقیقی ننویسی، دوباره مصرف می کنی» در این جا باید به قدم سوم بازگردیم و بدون هیچ قید و شرطی به خدا اعتماد کنیم. اگر بترسیم که ترازنامه ما به اندازه کافی خوب نخواهد شد یا نگران این باشیم که وقتی با راهنمای مان در میان گذاشتیم چه خواهد گفت، ممکن است هیچ گاه انجامش ندهیم. این آخرین ترازنامه ای نیست که می نویسیم و قرار نیست رمان پر فروشی بنویسیم، بلکه فقط لازم است آغازی صادقانه داشته باشیم و تا آن جا که می توانیم دقیق باشیم. یکی از چیزهایی که در قدم سوم آموختیم اعتماد به خدا بود. حالا می توانیم بی باک باشیم و حقیقت را بنویسیم. قدم چهارم همان قدر روندی آزادی بخشی است که شفا بخش. به خدای مهربان ایمان می آوریم و اعتماد داریم اگر واقعا بی باک و جستجوگر باشیم، دقیقا همان را خواهیم نوشت که انتظار داریم.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا