انجمن معتادان گمنام UK

آرشیو مجله های پیام بهبودی

مجله پیام بهبودی

وقتی تازه واردی قدم به اولین جلسه خود در انجمن معتادان گمنام می گذارد،معمولا شکست خورده، صدمه دیده و افسرده است و نمی داند چه باید بکند.خوشبختانه اِن اِی ابزار زیادی به عضو جدید ارائه می کند تا پایان روز از مصرف خودداری کند.معتاد تازه وارد در جلسه امید به بهبودی پیدا می کند و راه جدیدی در زندگی خود آغاز می نماید.هدف نشریه ((پیام بهبودی)) نیز کمک یک معتاد به معتاد دیگر است،ما تقاضا می کنیم با نوشتن و فرستادن داستانهای بهبودی خود، تجربه گران بهای خود را در اختیار تازه واردان قرار دهید.از همه دوستانی که در تهیه مجله بهبودی ما را یاری کرده اند صمیمانه سپاسگزاریم

با تشکر از شورای منطقه ایران جهت دانلود به لینک های زیر مراجعه نمایید 

 

مجله های پیام بهبودی سال 1400

پیام بهبودی فصل بهار

پیام بهبودی فصل تابستان

تابستان 1400

پیام بهبودی فصل پائیز

پائیز 1400

مجله های پیام بهبودی سال 1399

پیام بهبودی فصل بهار

پیام بهبودی فصل تابستان

تابستان 99

پیام بهبودی فصل پائیز

پاییز 99

پیام بهبودی فصل زمستان

زمستان 99

مجله های پیام بهبودی سال 1398

پیام بهبودی فصل تابستان

تابستان 98

پیام بهبودی فصل پائیز

پاییز 98

پیام بهبودی فصل زمستان

اسکرول به بالا