انجمن معتادان گمنام UK

یک وعده هزاران پاداش
نشریه هوشمند انجمن معتادان گمنام شورای منطقه یک ایران

وعده از دریافت نامه  ، مقاله ، داستان بهبودی و تجارب شما در برنامه و خدمات همچنین طرح‌های تصویری شما استقبال می‌کند. از شما دعوت می‌شود با مجله خودتان همکاری کنید. نامه‌های خود را به یکی از طرق ذیل برای ما بفرستید.
تیم تحریریه ، نامه‌های رسیده را ویراستاری کرده و از آنها متناسب با ظرفیت نشریه استفاده می‌کند.
نامه‌های رسیده مسترد نخواهد شد. واضح است چاپ نامه‌ها و مقالات، به مفهوم تایید مطالب آنها نمی‌باشد و فقط مبین نظرات فرستنده است.
از تمامی شما جهت تهیه این نشریه، بسیار سپاسگزاریم .

ایمیل: vaadeh@nairan1.org

شبکه های اجتماعی روی خط ماندگار ۰۹۱۲۹۵۷۶۶۴۸

آدرس: تهران صندوق پستی ۱۷۵۵-۱۶۷۶۵

وعده سی و هشتم بهمن ماه 1400

وعده-سی-و-هشتم

وعده سی و ششم آذرماه 1400

وعده-سی-و-ششم

وعده سی و پنجم مهر ماه 1400

وعده-سی-و-پنجم

وعده سی و چهارم شهریور ماه 1400

وعده-سی-و-چهارم

وعده سی و سوم مرداد ماه 1400

وعده-سی-و-سوم

وعده سی ام اردیبهشت ماه 1400

وعده سی ام

ماهنامه وعده بیست و نهم- فروردین ماه 1400

وعده-بیست-و-نهم

ماهنامه وعده بیست و هشتم اسفندماه 1399

وعده-بیست-و-هشتم

ماهنامه وعده بیست و پنجم آذرماه 1399

وعده-بیست-و-پنجم

ماهنامه وعده بیست و سوم- شهریور ماه 1399

وعده-بیست-و-سوم

ماهنامه وعده بیست و دوم- مرداد ماه 1399

ماهنامه وعده بیست و یکم- تیر ماه 1399

وعده-بیست-و-یکم

ماهنامه وعده بیستم- خرداد ماه 1399

ماهنامه وعده نوزدهم اردیبهشت 1399

وعده چهاردهم آبان ماه 1398

وعده-چهاردهم

وعده سیزدهم مهر ماه 1398

وعده-سیزدهم

وعده دوازدهم شهریور ماه 1398

وعده-دوازدهم

وعده یازدهم -مرداد ماه 1398

ماهنامه وعده دهم- تیرماه 1398

ماهنامه وعده نهم - خرداد ماه 1398

ماهنامه وعده هشتم - اردیبهشت ماه 1398

وعده-هشتم

ماهنامه وعده هفتم-فروردین ماه 1398

وعده-هفتم

ماهنامه وعده ششم-اسفندماه 1397

وعده-ششم

ماهنامه وعده پنجم - بهمن ماه 1397

وعده-پنجم

ماهنامه وعده چهارم-دیماه 1397

وعده-چهارم

ماهنامه وعده سوم - آذرماه 1397

وعده-سوم

ماهنامه وعده دوم -آبانماه 1397

ماهنامه وعده یکم
مهر ماه 1397

مجله وعده
اسکرول به بالا