انجمن معتادان گمنام UK

هدف من

هدف من

هدف من

هدف من

در تمام دوران بزرگ شدنم از کودکی نمیدانستم هدف من چه باید باشد. در نوجوانی رویای ستاره سینما شدن، وکیل، دکتر یا معلم شدن را داشتم. اعتقاد داشتم اگر تبدیل به یکی از این مشاغل شوم به هدفم دست یافتهام. طی سالهای متمادی به خاطر دارم که درگیر فعالیتهای زیادی مانند کارهای گروهی دخترانه، گروه کر و کلوپ های مختلف در دبیرستان بودم تا ببینم کجا آن را پیدا می کنم.
اگر چه من میتوانستم به راحتی در هر جایی که میروم با محیط سازگاری پیدا کنم، اما هرگز آنجا را خانه خودم نمیدانستم. هنگامی که همه آن چیزها از بین رفت، من از دست رفتم و به مصرف روی آوردم. چند سال بعد زندگی من کاملا از کنترل خارج شده بود. به خاطر دارم دفعات زیادی رشته تحصیلیام را در کالج عوض کردم با این اعتقاد که اگر شغل عالی پیدا کنم هدفم را پیدا کرده ام… من در اشتباه بودم. من به دنبال چیزی بودم که مرا کامل کند، هدایتم کند و به من احساس تمام و کمال بودن را بدهد اما با ناامیدی زیاد هرگز پیدایش نمیکردم. سرانجام تصمیم گرفتم معتادان گمنام را تجربه کنم چون چیزی برای از دست دادن نداشتم.
من از خودم متنفر بودم، از وجود خودم شرم داشتم و میخواستم هر کس دیگری باشم جز خودم. بعد از ۲سال شروع به کارکرد قدم ها کردم. نیروی برتر مهربان و دلسوز را پیدا کردم، ارزش خودم را به دست آوردم. شروع به خدمت در کمیته زندانها و بیمارستانها نمودم. خانه ام را پیدا کردم…
هفته به هفته به مرکز درمانی که در آنجا پاک شده بودم میرفتم. پیام امید را به معتادان آنجا میدادم که این راه را برای زندگی امتحان کنند. من به امید این که حتی یک نفر پیام مرا بشنود و برای یک روز پاک بماند تجربه ام را به مشارکت میگذاشتم. بعد از حدود سه سال پاکی من سرانجام هدفم را پیدا کردم… همیشه متعجب بودم که چرا به من شانس دوباره زندگی داده میشد یا چرا در نتیجه اوردوزهایم نمی مردم. معتقدم
که من نجات پیدا کردم تا بتوانم تجربه، نیرو و امیدم را با دیگر معتادان به اشتراک بگذارم. زیرا من با درد اعتیاد فعال آشنا هستم و آن را زندگی کردم. من احساس ناامیدی را میشناسم و به لطف خداوند راه رهایی از آن را پیدا کردم. من دلیل عینی هستم که با کار کردن قدم ها و ایمان به نیروی برتر برنامه زندگیم به طور چشمگیری بهتر شده است. امروز من اعتقاد دارم که اشتراک پیام بهبودی با تازه واردان از مهمترین کارهای من و بخشی از هدفم در زندگیست. چرا که اگر بتوانم فقط به یک انسان کمک کنم تا پاک بماند زندگیم معنا پیدا میکند.

My Purpose
BAY Area March/April2019

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا