انجمن معتادان گمنام UK

مفهوم 4

مفهوم چهارم

مفهوم چهارم 

مفهوم چهارم

” رهبری موثر در NA ارزشی والا دارد . ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند. “

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

 

اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق خدمت گزاران مورد اعتماد می باشد.

سوابق شخصی و مدارج تحصیلی و حرفه ای ، اگر چه موثر و یاری دهنده است ، اما لزوما دلیل رهبری موثر نمی باشد. وقتی خدمت گزاران مورد اعتماد انتخاب می کنیم ، به هر حال به خود فرد اعتماد می کنیم و نه فقط به مهارت های او ، یکی از نخستین نکاتی که هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد ، به دنبالش هستیم ، فروتنی است .

خدمت و قبول مسئولیت برای معتاد در حال بهبودی ، تجربه ای فروتنانه است . از طریق کارکرد دوازده قدم ، خدمت گزاران مورد اعتماد ما ، نه تنها با توانایهای خود ، بلکه با نقایص و محدودیت های خود آشنا شده اند . و می دانند که پذیرفته اند تا با کمک خداوند ، به بهترین نحوی که می توانند ، به انجمن ما خدمت کنند.

ما خواهان خدمت گزاران مورد اعتمادی هستیم که تمایل به صرف وقت و انرژی در راه خدمت فعال به دیگران را داشته باشند ، نشریات و منابع در دسترس را بخوانند و بیاموزند ، با کسانی که تجربه بیشتری در مورد مسئولیت آن ها دارند مشورت کنند و وظیفه ای را که ما بر عهده آنها گذارده ایم به دقت و تا حد امکان انجام دهند.

در بعضی از پست ها ، خدمت گزاران مورد اعتماد به مهارت خاصی نیاز دارند تا بتوانند رهبران موثری باشند . توانایی در ایجاد رابطه می تواند به خدمت گزاران مورد اعتماد کمک کند تا اطلاعات و ایده های خود را با کمیته ای که در آن کار می کنند و همچنین با کسانی که به آنها خدمت می کنند در میان بگذارند.

مهارت های سازمانی به خدمت گزاران مورد اعتماد کمک می کند تا مسئولیت های کوچک خدماتی را ساده تر و انجام وظایف دشوار را نیز راحت و سر راست کنند. مفهوم چهارم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم چهار,مفهوم ۴,رهبری موثر

رهبری موثر در معتادان گمنام ارزش والایی دارد و مفهوم چهارم در مورد خصوصیات و کیفیت هایی که ما در هنگام انتخاب رهبران خود باید مورد توجه قرار دهیم صحبت می کند .

اگر چه باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از مسئولیت های خدماتی به چیزی جز تمایل به خدمت نیاز ندارد . مسئولیت های دیگر ، گرچه مهارت خاصی می طلبد ، ولی به هر حال انجامش بیشتر به بلوغ روحانی خدمت گزار مورد اعتماد و استحکام شخصی او بستگی دارد .

تمایل و درک روحانی خدمت گزار مورد اعتماد بودن نشانه هایی قوی از رهبری است که ارزش والایی در معتادان گمنام دارد. باید به خاطر داشته باشیم ، که رهبران NA فقط آن کسانی نیستند که با رای ما انتخاب می شوند .

امکان خدمت بدون چشم داشت از راه های گوناگون در معتادان گمنام وجود دارد . به عنوان معتادان در حال بهبودی هر یک از ما می تواند نقش رهبری را با نمونه سازی در خدمت به انجمن ایفا کند . این روحیه متواضعانه خدمت به دیگران بر اساس مفهوم چهارم و رهبری را در NA شکل می دهد .

انجمن معتادان گمنام NA

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا