انجمن معتادان گمنام UK

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

مبانی برنامه ریزی,راهنمایی,تفکر راهبردی,تمایل به بهبودی,هدف مشترک NA

جوامع NA اغلب طی تلاش های خود برای رساندن پیام و هم چنین برای فراهم نمودن خدمات مؤثر ، با چالش هایی مواجه می شوند. این گونه مسائل بطور مکرر در جلسات خدماتی نیز مطرح می گردند.

برنامه ریزی ممکن است راه حلی که ما مدت ها در جستجوی آن بوده ایم را به ما ارائه دهد تا به واسطه آن بتوانیم مشکلات مشترک خود را حل کنیم.

نمونه چالش: ارتباطات بین بدنه های خدماتی مختلف مختل شده است. خدمتگزاران مورد اعتماد نمی دانند چه چیزهایی را گزارش کنند و چطور اطلاعاتی را که باید ارائه داده شود سازماندهی کنند.

خط ارتباطی مشخصی که از طریق آن اطلاعات از خدمات جهانی، فرامنطقه، منطقه و ناحیه به گروه ها و بالعکس انتقال داده شود، وجود ندارد.

نمونه چالش: منابع مالی موجود ، برای فراهم نمودن خدمات محلی شناسایی شده کافی نیست. گروه ها از نواحی حمایت مالی نکرده و خدمتگزاران مورد اعتماد مجبورند با درآمدهایی که از طریق همایش های سالانه حاصل می شود، تأمین مخارج کنند. کسی هم سؤال نمی کند که اگر همایش ضرر مالی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 

بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف از مورد استفاده قرار گیرد.  دوازده مفهوم خدماتی NA

 مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

 

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی به رساندن پیام به معتاد در عذاب کمک می کند. زمانی که ما تمایل به قطع مصرف داشتیم، انجمن معتادان گمنام در دسترس ما بود.

ما طی انجام برنامه ریزی اطمینان حاصل می کنیم تا پیام امیدمان در آینده در دسترس هر معتادی که تمایل به بهبودی از اعتیاد فعال را دارد، قرار گیرد.

 

چرا برنامه ریزی کنیم؟

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

خیلی ساده، برنامه ریزی خدمات ما را مؤثر تر می نماید و به ما کمک می کند تا در راستای یک هدف مشترک تلاش کنیم.

“چشم انداز خدماتی انجمن معتادان گمنام به ما یادآوری می کند که ما می کوشیم با روحیه اتحاد با یکدیگر تعامل و همکاری نموده و از گروه ها در رساندن پیام بهبودی حمایت کنیم.

ما یک هدف مشترک داریم : رساندن هرچه بهتر پیام بهبودی. برنامه ریزی برای خدمات انجمن معتادان گمنام، مستلزم این است که ما آینده نگر باشیم ، زمان کافی به آماده سازی اختصاص دهیم و یک برنامه اقدام”، برای دست یابی به اهداف مشخص داشته باشیم. فرصت های برنامه ریزی، با شناسایی چالش هایی که روی توانایی ما برای فراهم نمودن مرتب خدمات مؤثر تأثیر می گذارد، شروع می شوند.

 

خدمات مؤثر تر بواسطه برنامه ریزی

 

توانایی در برقراری ارتباطات مؤثر، از قابلیت های بسیار ارزشمند برای خدمات انجمن معتادان گمنام است. مبانی برنامه ریزی,راهنمایی,تفکر راهبردی,تمایل به بهبودی,هدف مشترک NA

اختلال ارتباطات به چند طریق می تواند روی توانایی ما برای رساندن پیام بهبودی اثر منفی بگذارد. ما با برنامه ریزی می توانیم راه حل هایی را بیابیم که منجر به بهتر شدن خدمات ما خواهند شد.

مثلا، دفترچه آدرس جلسات بطور ادواری به روز می شود. اگر نماینده بین گروه از نحوه انتقال اطلاعات به مسئول چاپ دفترچه یا به نحوه به روز نمودن اطلاعات مندرج در وب سایت، آگاهی نداشته باشد، آدرس و زمان جلسات به روز نیست و احتمالا نادرست خواهد بود.

در نتیجه، تازه واردها قادر به پیدا کردن جلسات نبوده و مراکز درمانی محلی قادر به بردن معتادان به جلسات مربوطه نخواهند شد که در این صورت ما در رساندن پیام موفق نبوده و شکست خورده ایم.

یک راه حل مناسب ممکن است ایجاد یک فرم باشد که نماینده بین گروه بتواند با تکمیل نمودن آن، اطلاعات به روز در مورد جلسات گروه خود را به ناحیه انتقال دهد.

این کار می تواند از طریق اینترنت و با فرستادن ایمیل (در صورت فراهم شدن آدرس ایمیل و یا از طریق بدنه خدماتی انجام شود. اگر این فرم به طور مرتب بین گروهها توزیع شود و آخرین مهلت برای چاپ دفترچه آدرس جلسات اطلاع رسانی گردد و در عین حال مهلت مناسبی برای تکمیل و ارسال فرم مربوطه به گروه ها داده شود، و از به روز بودن اطلاعات جلسات، هم در دفترچه آدرس جلسات و هم در وب اطمینان حاصل نمود.

برنامه ریزی به شناسایی چنین مشکلی ، یعنی: وجود نادرست در دفترچه آدرس جلسات کمک کرده و راهکارهایی را که منجر به اطلاعات نادرست در دفتر حل آن می شود، پیشنهاد می کند.

 

این کار مشکل به نظر می رسد کوچک تر و قابل اداره است و یک باره انجام مشکل به نظر می رسد، اما می توان برنامه ریزی را به قسمت های کوچکتر و قابل ادارہ تر تقسیم نمود.

این فرایند همانند بهبودی فردی ما است و یکباره  انجام نمی شود. در هر دو مورد، پیشرفت مهم است نه کمال!

 

بررسی

 

یعنی نگاه انداختن به خدمات و هم چنین جامعه خود. مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی معمولا با جمع آوری اطلاعات در رابطه با نیازهای جامعه محلی و بدنه های خدماتی انجمن معتادان گمنام و هم چنین جامعه بزرگ تر بیرون از انجمن ( محله، شهر، استان) شروع می شود.

ما این عمل را بررسی” نام گذاشته ایم. ما خدماتی که در حال حاضر بوسیله کمیته های محلی فراهم می شوند را، به دقت بررسی می کنیم. هدف ما از بررسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات فعلی و یافتن فرصت و روش های تازه ای برای انجام خدمات است. مبانی برنامه ریزی,راهنمایی,تفکر راهبردی,تمایل به بهبودی,هدف مشترک NA

این کار مستلزم این است که ما نحوه عمل کرد بدنه های خدماتی خود و هم چنین چگونگی واکنش NA به نیازهای جامعه بزرگ تر را بازنگری کنیم. ما اطلاعات با ارزشی را از نقطه نظر اعضا ، گروه ها و بدنه های خدماتی انجمن و همچنین حرفه ای ها و نهادهای مربوطه جمع آوری می کنیم.

 

نگاهی به خدمات فعلی

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

ما برداشت اعضا و گروه ها از نحوه ارائه خدمات فعلی و چگونگی فراهم شدن این خدمات بوسیله کمیته ها، را مد نظر قرار می دهیم. این کار را می توان به طرق مختلفی انجام داد.

ما می توانیم از یک ترازنامه مانند ترازنامه خدمات و یا ترازنامه گروه استفاده کرده و یا می توانیم از سؤال های مندرج در “کتابچه گروه” استفاده کنیم. بعضی از بدنه های خدماتی ممکن است ترازنامه خاص خود را ایجاد کنند.

زمانی که از یک ترازنامه به عنوان ابزاری برای بررسی منابع استفاده می شود، یک کار گروه باید پاسخ های مربوطه را جمع آوری نموده و اطلاعات به دست آمده را در اختیار اعضا قرار دهد، تا ایشان قبل از حضور در نشست برنامه ریزی، آن را مطالعه کنند.

در برخی بدنه های خدماتی، به جای نشست مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی از یک جلسه هم اندیشی یا یک جلسه خدماتی که در آن اعضا، افکار و ایده های خود را با یکدیگر در میان می گذارند، استفاده می شود.

ما با انجام بررسی، پاسخ های کلیه اعضا و خدمت گزاران مورد اعتماد را جمع آوری می نمائیم. این نظرها به عنوان نقطه شروع برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. ما مؤثر بودن خدمات مان را به سادگی، با گوش دادن و در نظر گرفتن مشاهدات اعضا و خدمت گزاران مورد اعتماد، بررسی می کنیم طی این بررسی ما خصوصأ به خدمات الزامی مانند H & I ، روابط عمومی و خطوط تلفن، توجه می کنیم.

 

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

ما باید بودجه تخصیص داده شده به هر کمیته را بازنگری کرده و ببینیم که نحوه اختصاص دادن این بودجه ها دقیقا چگونه بوده است. مبانی برنامه ریزی,راهنمایی,تفکر راهبردی,تمایل به بهبودی,هدف مشترک NA

بررسی این که ما چقدر برای خدماتی مانند نشریات پانل های ا&H و هم چنین پوسترهای اطلاع رسانی مختص ایستگاه های اتوبوس و خطوط تلفنی اتوماتیک راهنمای جلسات هزینه کرده و چه مبلغی را به عنوان ذخیره احتیاطی یا تنخواه شروع فعالیت هایی مانند همایش، در نظر گرفته ایم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طی انجام بررسی، ما فرصت خواهیم داشت آن خدماتی را که قدیمی بوده و دیگر کاربرد ندارند، شناسایی نموده و فرآیند یافتن راه حل را آغاز کنیم نظر به این که ما حوزه گسترده ای از نظرات متفاوت را جمع آوری می کنیم، لازم است به جای بحث و گفتگو در مورد ارزش ایده های مختلف و تعصب نشان دادن روی یک ناحیه خاص، گوش دهنده خوبی باشیم.

ما باید نسبت به ایده های تک تک اعضا در مورد نقاط قوت و ضعف بدنه خدماتی و کمیته هایش و هم چنین منابع مالی در دسترس و خدمت گزاران مورد اعتماد، روشن بین باشیم.

ما هم چنین مکانهایی که در آن کمبود داریم و یا جاهایی که در آنها نیازهای جامعه محلی بر آورده نمی شوند، را مد نظر قرار می دهیم.

 

 کتابچه کامل مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی را از لینک زیر دانلود کنید :

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا