انجمن معتادان گمنام UK

ما نیز بهبود می یابیم

ما نیز بهبود می یابیم

ما نیز بهبود می یابیم

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب

من در دوران کودکی هیچ جور آموزشی در مورد مقوله خدا ندیدم. پدر من با اینکه در خانواده بسیار مؤمنی بزرگ شده بود، تمام اعتقادات مذهبی دوران کودکی اش را رد می کرد. من هم نمی توانستم باور کنم موجودی هست که نیرویی معجزه آسا دارد و می تواند غیر ممکن را ممکن کند. این چیزها ورای فهم من بود.

به این ترتیب، وقتی پاک شدم از این بابت بسیار نگران و سر درگم بودم. ولی از آن جا که کاملا آماده در پیش گرفتن زندگی جدیدی بودم، سعی کردم فقط به امروز فکر کنم، و مسئله امروز من قدم یک بود.

در قدم یک هم که صحبتی از خدا نیست. راهنمایی گرفتم که عملا به من نشان داد حضور داشتن و قابل اعتماد بودن یعنی چه ، نشانم داد چه طور می شود در دسترس بود و قضاوت نکرد.

تجربه هایش را با من در میان گذاشت و به من فرصت داد درونی یاتم را بازگو کنم . بهبودی من بر مبنای این رابطه پا گرفت . آن چه او داشت مطلوب من بود، و کم کم پای در راه رسیدن به این هدف گذاشتم.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
وارد قدم دوم شدیم و وقت گذر از سرپل قضیه خدا رسید. جست و جو برای یافتن نیرویی برتر از خودم را آغاز کردم. از وادی های آشنای ذهنی یاتم بیرون آمدم و به سراغ کسانی رفتم که ایمان مذهبی ، چه سنتی، چه غیرسنتی ، داشتند.

ذهنم را به روی آن چه به حال دیگران مفید واقع شده بود گشودم. سئوال کردم، گوش دادم و آزمودم. این جست و جو مرا با گروه های مختلف مذهبی و معنوی آشنا کرد، اما هیچ کدام را مناسب خودم نمی دیدم. بی آن که هیچ مکاشفه غربی در من اتفاق افتاده باشد، و در حالی که احساس نا امیدی می کردم، تصمیم گرفتم به شیوه دیگری به قدم دوم بپردازم.

فکر کردم شاید قدم ها، انجمن، خدمت و راهنمایم عجالتا برای کمک به من در یافتن بهبودی کافی باشد.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
قدم های سه، هفت و یازده، برای من در حکم بزرگترین آزمون ها بود، چون در هر سه صحبت از خداوند می شود. قدم دو و شش هم مستلزم قدری تفکر خلاق بود. در روند به کار بستن قدم دوم، NA و گروه به نیروی برتر من بدل شد. به واسطه فعالیت و خدمت گزاری، این توانایی را پیدا کردم که نیازهای گروه و معتادان در حال عذاب را بر خواست خودم ترجیح دهم. خودمحوری من آرام آرام کاهش پیدا کرد، و روند بازگشت سلامت عقل جای آن را گرفت. احساس کردم همان جایی هستم که باید باشم. دیگر حتی در سختی ها هم می توانستم ببینم که تلاش هایم بیهوده نیست. در نتیجه، داشتم طعم زندگی و رشد را می چشیدم.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
در قدم سوم، کم کم سعی کردم اراده و زندگی ام را به فرآیند بهبودی و به آن اصول روحانی بسپارم که از قدم ها می توان دریافت. به من گفته بودند که در باب عقایدم صادق باشم؛ وگرنه بقیه قدم ها عملا ارزشی نخواهد داشت. کم کم به آنچه بهبودی می توانست عایدم کند ایمان آوردم. با نیرو و شجاعتی که به این ترتیب به دست آوردم، به ادامه قدمها پرداختم.

به قدم ششم رسیدم. جلو دار ذهن من، نقایص شخصیتی ام بود. هر چه از اثر این نقص ها بر زندگی ام بیشتر آگاه می شدم، سعی می کردم با سرکوب این نقصها بر آنها چیره بشوم. اما در نتیجه انگار این نقص ها بدتر شد و صدمات بیشتری به بار آورد، هم در مورد نزدیکانم و هم در مورد خودم. به جایی رسیدم که کاملا آمادگی پیدا کردم تا از این نقص ها خلاص شوم، و وارد قدم هفتم شدم.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
با این باور که فروتنی یکی از مهم ترین جنبه های قدم هفتم است، به سراغ تجربه دیگران در این زمینه رفتم. با جدیت در پرسش از تجربه دیگران، از جمله کسانی که با من شباهت فکری نداشتند، به اصل فروتنی جامه عمل پوشاند سخت کوشیدم تا زندگی ام پی رو اصول روحانی باشد تا از نقاط ضعفم رهایی یابم جایگزین این نقص ها کنم.

به جای آن که صرفا تقلا کنم تا از نقص هایم خلاص شوم، کوشیدم صفات مثبت را جایگزین این نقص ها کنم .

وجه این همه، نوعی بیداری روحانی بود، درک این که من می توانم پاک بمانم، قدم ها را در زندگی به کار بندم، عضو صادق معتادان گمنام باشم، زندگی ارزشمند و بامعنایی داشته باشم، و پیام بهبودی را به دیگران برسانم. ترس درونی من از این که به دلیل عدم «رسیدن به باور» به خدا نتوانم پاک بمانم، دیگر از میان رفته بود. دیگر دلیل و مدرکی داشتم از این که چنین چیزی ممکن است، و این دلیل و مدرک طرز زندگی من بود.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
من راهنمای خیلی ها بوده ام؛ هم کسانی که اعتقاد به خدا برایشان مشکل است و هم افرادی که ایمان سفت و سخت مذهبی دارند. گروه اول به تدریج متوجه می شوند که در چنین طرز فکری تنها نیستند و خودشان را چنان که هستند می پذیرند.

مذهبی ها هم متوجه می شوند که می توانند درونیات شان را با خیال راحت با من در میان بگذارند و عقایدشان نزد من محترم و پذیرفتنی است.

در هر دو صورت، من و رهجوهایم فرصت رشد در کنار یکدیگر را پیدا می کنیم. من اعتماد دارم آن چه آنان به باورش می رسند ، توانایی کمک به آنها را دارد، و رهجوهایم نیز اعتماد مشابهی دارند به آن چه من به مرور بدان معتقد شده ام.

گاهی در بعضی جزئیات با هم اختلاف نظر داریم، اما آنچه ما را پاک نگه می دارد جزئیات نیست. آنچه باعث پاک ماندن ما می شود، عزم ماست در دوری از اولین بار مصرف و زندگی به این روال، به بهترین نحوی که از ما ساخته است.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
برنامه ما، برنامه ای است روحانی، نه مذهبی. من در کار کردن قدم ها، رویکردهای گوناگونی را امتحان می کنم. همچنان مطالعه می کنم و سعی می کنم آگاهی ام را نسبت به امور روحانی گسترش دهم. پیوسته تجربه ام را مرور می کنم، و در باب مصادیق آن در زندگی ام تعمق می کنم. نمی گویم هیچ وقت در باب باورهایم دچار کشمکش های درونی نمی شوم، چون چنین اتفاقی گه گاه پیش می آید. این همیشه راحت نیست. من گاهی در دشواری ها احساس تنهایی می کنم.

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب
اعتقاد به خدا، باوری است بسیار جذاب، چون به چشم می بینم که برای دیگران سخت مایه آرامش است ؛ اما من هنوز چنین اعتقادی ندارم. منتها امروز این به معنی محروم ماندن من از روحانیت نیست: قدم ها چارچوبی برای توسل به اصول که برای من فراهم کرده و خدمت در حکم راهی است برای رهایی من از طرز فکر خودمحورانه.

این انجمن به من خاطر نشان می کند که تنها نیستم، و راهنمایم راهبر من در فرآیند بهبودی است. من همچنان به جست وجویم ادامه خواهم داد. او که اشتیاق به پاک ماندن داشته باشد، خواهد توانست پاکسمون بماند .

ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب

منبع : کتاب پایه

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا