انجمن معتادان گمنام UK

قدرشناس H&I هستم

قدرشناس H&I هستم

قدرشناس H&I هستم

قدرشناس H&I هستم

من یک معتاد در حال بهبودی هستم که در سال ۱۹۹۲) ۱۳ ۷۰ ( در یک مرکز بازپروری با H&I آشنا شدم. یادم می آید به مشارکت خانمی گوش می دادم و فکر می کردم که چه کسی کارهایی که من کرده ام را به او گفته؟ اما آنها کارهای من نبودند، داستان زندگی او بود که من در آن خودم را می دیدم، زیرا بسیاری از مواردی که او انجام داده بود من هم انجام داده بودم، هرچند تا آن لحظه فکر می کردم که فقط من هم که اینطوری بوده ام. قبل از اتمام جلسه او چند چیز را به ما پیشنهاد کرد: در همان اولین روز ترخیص به جلسه بروید، در جلسه خودتان را معرفی کنید و از دیگران شماره تماس بگیرید، حتی اگرجونتون داشت درمیرفت بازهم بروید جلسه. مطلب را بگیرید و به رفتن جلسات ادامه دهید. من هم بعد از ترخیصم دقیقا همان کار ها را انجام دادم. تقریبا ۱۵ سالی به عنوان عضوی از H&I به همان بازپروری می رفتم، جهت ارائه پیام نجاتب خش بهبودی. با این حال چند ماه قبل از تولد ۱۷ سالگیم لغزش کردم و تقریبا هفت سال طول کشید تا دوباره به انجمن برگردم. وقتی که به خط تلفن کمک رسانی انجمن زنگ زدم، خانمی که تماس مرا جواب داد و آمد و مرا به جلسه برد یکی از خانمهایی بود که در آن مرکز بازپروری از خودم پیام گرفته بود. شگفت آور بود، فردی که از من پیام امید را گرفته بود حالا می توانست هدیه ای را که گرفته بود به من بدهد. سه سالی است که او راهنمای من است و من بسیار سپاسگزار و قدرشناس H&I هستم. من خدمت کردم و حالا او دارد به من خدمت می کند.
دی ال, ایالات متحده
برگرفته شده از مجله پیامی در راه ,
بخش پیامی از بیرون ,آپریل ۲۰۱۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا