انجمن معتادان گمنام UK

فقط به جلسات برگرديد

فقط به جلسات برگردید

فقط به جلسات برگردید

فقط به جلسات برگردید

همیشه این را می شنوید: ” فقط به جلسات برگردید و اگر چه من از برچسب لغزش مزمن” بیزارم ، اما دو دهه آمدن و رفتن من به میدان دوازده قدم، یک راه واضح و مستقیم نبوده است.

پس چه چیزی باعث بازگشت من می شود ؟ من به یک دلیل ساده در زمان ها و شرایط مختلف پس از لغزش هایم راه خود را به اتاق های NA یافته ام، همین که یک معتاد در معرض بهبودی قرار گرفت، زندگی اعتیادی فعال او برای همیشه ویران می شود.

وقتی برای اولین بار ذره ای از پیام بهبودی را شنیدم و درک کردم، فهمیدم که راه بهتری نیز برای زندگی وجود دارد و از آن نقطه در زندگیم ، دریافتم که حق انتخاب دارم؛ یا به مصرف تا عاقبت تلخ آن یعنی زندان، تیمارستان و مرگ ادامه دهم و یا راه تازه ای برای زندگی پیدا کنم، به همین دلیل من برگشتم.

مصرف زندگی نیست، بلکه اسارت به دست خویش است. حال که بسیار قدیمی تر هستم، بیشتر روزها در جلسات شرکت می کنم و برنامه انجمن معتادان گمنام را انجام می دهم.

چندی پیش وقتی نشریات NA را مطالعه می کردم، سرانجام به یک مطلب مثبت و ضروری رسیدم، غیر منتظره بوده کتاب ” پایه معتادان گمنام” را ورق می زدم، در صفحه ۲۴ آمده بود: به نظر می رسد هر روش زندگی که در جستجوی پیشرفت روحانی است، نیازمند بسیاری چیزها مانند آزادی، حسن نیت، اعمال سازنده و رشد فردی است که در اعتیاد غایب هستند .

فقط به جلسات برگردید,برچسب لغزش,زندگی اعتیادی,درس ها و اصول NA
مسئله ای که باعث تغییر مسیرم شد، درک تمام چیزهای محوری بود که بخاطر اعتیاد در من از بین رفته بود.

آزادی واقعی در بهبودی برای من، احساس با معنا بودن و هدف داشتن است ، خوش نیتی مرا قادر می سازد که به جز خود به دیگران هم فکر کنم. رشد فردی، با کمک دیگران، مرا قادر به آن آزادیی می سازد که در باره اش خوانده بودم؛ رشد کردن و عاقل شدن.

با اعمال سازنده و خلاق من قادرم که درس ها و اصول NA را در تصمیمات روزانه زندگی ام به کار گیرم. در همان کتاب، در صفحه ۱۴۲ آمده است: این عقیده که اگر معتاد شدی برای همیشه معتاد می مانی” دیگر نه مورد قبول جامعه و نه خود معتاد است، من در نهایت باور کردم که ما بهبود پیدا می کنیم ” . (نویسنده ؛ گمنام)

فقط به جلسات برگردید,برچسب لغزش,زندگی اعتیادی,درس ها و اصول NA

 منبع : SE Arizona Area Newsletter

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا