انجمن معتادان گمنام UK

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها

عضو NA و ارائه خدمات دربیمارستانها و زندانها

بسیاری از اعضای انجمن معتادان گمنام، متوجه شده اند که خدمت در بیمارستان ها و زندان ها، بخش مهمی از بهبودی شخصی شان را تشکیل داده است. اعضای ما که فعالانه در ارائه خدمات به بیمارستان ها و زندان ها شرکت می کنند، منابع بسیار مهمی در انجمن به حساب می آیند.

تعهد به خدمات رسانی در بیمارستان ها و زندان ها، یکی از روشهای بسیاری است که از طریق آن می توان در ساختار خدماتی NA شرکت کرد و به ما کمک می کند احساس کنیم بخشی از انجمن مان هستیم. ما می دانیم که اعتیاد فعال، به مراکز بازپروری، زندان و مرگ منتهی می شود.

 

در ضمن، هدف اصلی NA، رساندن پیام بهبودی به معتادی است که هنوز در حال عذاب است، پس جای تعجب نیست که رساندن پیام بهبودی NA به بیمارستان ها و زندان ها، یکی از اولویت های ماست. اعضای NA، با تشکیل کمیته های بیمارستان ها و زندان ها ( H& I ) در سراسر جهان دائما این باور را حمایت کرده اند.

عضو NA,ارائه خدمات,دربیمارستانها و زندانها,اعتیاد فعال

با این حال بعضی از اعضای NA به این دلیل که هیچ وقت دستگیر و زندانی نشده و در بیمارستان نیز بستری نگشته اند، تمایلی به خدمت رسانی در بیمارستان ها و زندان ها، از خود نشان نمی دهند. همه ما، با اتکا بر تجربه های شخصی مان و یک آمادگی مناسب، به گونه ای منحصر به فرد شایستگی رساندن پیام بهبودی مان را داریم.

جلسه H&I چیست ؟

هدف یک جلسه H & I ، رساندن پیام بهبودی به معتادانی است که دسترسی کامل به جلسات مرتب انجمن معتادان گمنام را ندارند. جلسات H & I ، به جز اماکنی که مخصوص نگهداری زندانی هایی با حبس طولانی مدت است، قصد دارد معتادان را با مبانی برنامه NA آشنا سازد. برای درک روشن از یک جلسه ۱&H ، مهم است که ساختار خدماتی مان را بشناسیم.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا