انجمن معتادان گمنام UK

سنت نهم

سنت نهم

سنت نهم 

سنت نهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت نه,سنت ۹

NA تحت این عنوان ،  هرگز نبایست سازمان دهی شود. اما ما می توانیم هیات های خدماتی و یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کنند، مسئول باشند.

 

این سنت، طرز کار انجمن ما را تعریف می کند. ما قبل از هر چیز باید بفهمیم که NA چیست؟  معتادان گمنام، از معتادانى تشکیل شده است که مایل به قطع مصرف هستند و بدین منظور گردهم آمده اند. جلسات ما، گردهما ی هایى هستند که اعضاء به منظور پاک ماندن و رسانیدن پیام بهبود ى در آن شرکت می کنند. قدمها و سنت هاى ما با نظم خاصى تدوین و شماره گذارى شده و بدون ترتیب و دلیل نیستند. آن ها سازماندهى شده اند اما این سازمان دهى با آن چه که در سنت نهم مورد نظراست، تفاوت دارد. در سنت نهم، منظوراز سازمان دهى سلسله مراتب سازمانى، اداره کردن و کنترل است. بدین صورت، مفهوم سنت نهم کاملاّ واضح است. بدون این سنت، انجمن ما در جهتى خلاف اصول روحانى قرار می گیرد. در انجمن ما، خداوند مهربانى که خود را در وجدان گروه بیان می کند، مرجع نهائى ما است.

سنت نهم، نوع کارهایى را که ما براى کمک به NA  می توانیم انجام دهیم براىمان مشخص می کند. ما می توانیم هیأت ها و کمیته هایى تشکیل دهیم که جوابگوى نیازهاى انجمن باشند و تنها دلیل وجود آن ها خدمت به انجمن است. این ماهیت ساختار خدماتى است که پس از طى مسیر تکاملى خود در جزوه راهنماى خدماتى انجمن ما، تعریف شده است .

(( کتاب پایه، سنت نهم ))

سنت نهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت نه,سنت ۹,سنت نهم انجمن معتادان گمنام NA اطلاع رسانی در زندانها

سنت نهم 

تلاش های خدماتی ما در معتادان گمنام کمک می کند تا امکان یاری رساندن یک معتاد به معتاد دیگر وجود داشته باشد. ما با تعدادی محدود معتاد که دارای امید، چشم انداز و تمایل به خدمت بودند شروع کردیم. امروزه جلسات NA برای معتادان بی شماری در سراسر جهان که خواهان بهبودی هستند، امید را به ارمغان می آورد. چیزی که ما به کمک همدیگر به دست آورده ایم، شگفت انگیز است. این واقعیت که ما همه این کارها را بدون سازمان دهی انجام داده ایم، باور نکردنی است، اما در همان حال بنیادین و اساسی است. امکان چنین رشدی وجود نداشت، مگر با به کارگیری این اصول.

با همدیگر، ما قادر به انجام کارهای فراوانی هستیم. ما جلسات را راه اندازی می کنیم و درب آن ها را باز نگه می داریم. ما پیام خود را به بیمارستان ها و زندان ها می رسانیم. ما دولت ها، نهادها و افراد حرفه‌ای را از وجود NA و کمک هایی که می‌تواند انجام دهد آگاه می سازیم.  خبرنامه ها و راهنماهای خدماتی خلق می‌کنیم تا بتوانیم موثرتر خدمت کنیم. ما نشریاتی به وجود می‌آوریم یا ترجمه می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که پیام ما واقعی و مستمر بدون هیچ محدوده زمانی و مکانی رسانده می شود. نسبت به رشدی که داشته ایم  هیئت های خدماتی و کمیته‌های مختلفی تشکیل داده ایم. گروه ها به گرد هم آمده اند تا بدنه های خدماتی تشکیل دهند که به آنها در رسیدن به هدف اصلی شان کمک کنند. بدنه های خدماتی نیز گروه‌های کاری، هیئت ها و کمیته‌هایی شکل داده اند تا وظایفی را جهت حمایت از گروه ها بر عهده گیرند.

ما همگی درک می کنیم که ” هرگز نباید سازماندهی شود.” به معنی این نیست که ما کارها را بدون برنامه‌ریزی یا بدون پیش بینی انجام می دهیم. جلسات ما در زمان و مکان مشخص و منظمی برگزار می شوند، ما زمان بندی و برنامه مشخص، وبسایت و خطوط تلفنی به وجود می‌آوریم و آنها را حفظ می کنیم. ما به ساختار خود جهت رشد و بهبود یافتن نیاز داریم. مدیریت کردن به معنی حکومت کردن نیست، و ساختاری که ما برای خدمات به وجود می آوریم، آن سازمان دهی نیست که این سنت به آن می پردازد. ما به طور مطلق فعالیت‌های خدماتی، زمانبندی جلسات و برنامه رویدادهای خود را سازمان میدهیم. چیزی که هرگز سازمان دهی نمی کنیم مهمترین قسمت از کار ما است و آن: کمک یک معتاد به معتاد دیگر و یاری رساندن و مشارکت از صمیم قلب است. زبان بی کلام همدلی چیزی است که باعث کارایی NA  می شود. بدون آن هر کار دیگری که انجام دهیم بی معنی خواهد بود.

ما اینکه اعضا چه بگویند را سازماندهی نمی کنیم، ما انتخاب نمی کنیم که چه کسی به چه کسی کمک کند، عضوی را مامور راهنما شدن دیگران نمی کنیم، به اعضا حکم نمی‌کنیم که قدم کار کنند، یا اصرار نمی کنیم که دوازده قدم به شکل خاصی کار شود. آزمون صدور گواهینامه برای اعضا نداریم تا دارای شرایط کمک به معتاد دیگری شوند، از یکدیگر آزمایش مواد مخدر نمی‌گیریم، و عضویت ما بر اساس کمیت یا کیفیت کارمان تعیین نمی گردد. ما هرگز نمی دانیم که چه کسی ممکن است باعث نجات زندگی ما یا زندگی یک معتاد دیگر شود، یا چه کسی می تواند به یک معتاد دیگر کمک کند تا پیام بگیرد یا یک روز دیگر پاک بماند. هر یک از ما تجربه، نیرو و امید خود را به روش خود به مشارکت می گذاریم و نتیجه آن معمولاً خیلی بهتر از آن چیزی است که بتوانیم مدیریت و سازمان دهی کنیم، و این روح کمک یک معتاد به معتاد دیگر است.

وجدان یا روح فراگیر و جمعی ما آزاد است و ما نمی‌توانیم آن را سازمان دهی کنیم. اگر چه ما می توانیم و باید اطمینان حاصل کنیم که این روحیه، هر چیزی را که جهت رشد و شکوفا شدن نیاز دارد در دسترس داشته باشد. فصل دوم از کتاب پایه می گوید: ” قلب NA  وقتی در حال تپش است که دو معتاد، بهبودی خود را با یکدیگر در میان بگذارند.” این ضربان قلب همان ” NA   تحت این عنوان ”  است. خدماتی که ما در NA انجام می دهیم، باید همیشه با حفظ روحیه اتحاد باشد، به  این معنی که: ما یکدیگر را پاسخگو می‌دانیم، و در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنیم مسئول  هستیم تا کمتر امکان انحراف توسط شخصیت ها را داشته باشیم. تمرین مسئولیت پذیری در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنیم به ما می آموزد که در  برابر اراده گروه تسلیم باشیم و در باره فرآیند کارها حوصله داشته باشیم. این خصوصیت ها و مهارت ها به ما در رابطه با بهبودی شخصی مان و همین طور توسعه مستمر انجمن کمک می کنند.

 

مسئولیت مستقیم، مفهومی حیاتی در زندگی و خدمات ما دارد. ما نه تنها پاسخگوی کارهایی که انجام می‌دهیم هستیم، بلکه از اینکه چه کاری انجام می دهیم، چرا این کار را انجام می دهیم و چه کسانی از آن سود می‌برند باید آگاهی کامل داشته باشیم. این وضوح و شفافیت باعث می‌شود تا از انحراف و گیج شدن توسط هوای نفس، یا جدال بر سر کنترل و قدرت دوری کنیم. معتادان گمنام به همگی ما تعلق دارد، و اشتباه گرفتن امیال و عقاید خود با اعتقاد انجمن در کل،  بسیار محتمل و آسان است. مسئولیت مستقیم داشتن، کمک می کند تا در مسیر صحیح باقی بمانیم و حس تعادل و تناسب خود را حفظ کنیم.

سنت نه به ما خاطر نشان می سازد که بدنه های خدماتی چطور در NA  در کل جای می گیرند. هیئت های خدماتی و کمیته های ما همیشه و نهایتاً در برابر کسانی که به آنها خدمت می‌کنند مسئول هستند. در تلاش هایمان جهت به کارگیری این سنت، هر یک از ما یاد می گیریم تا موثرتر ارتباط برقرار کنیم و اصولی مانند صداقت، حوصله و پاسخگویی را تمرین کنیم. سنت نه کمک می کند تا هنگام خدمت به طور دائم هدف اصلی مان را در نظر داشته باشیم.

(( کتاب اصول راهنما، روح سنت های ما، ص ۲۱۲ و ۲۳۳ ))

 

 چگونگی عملکرد

 

سنت نهم

” معتادان گمنام تحت این نام هرگز نباید سازماندهی شود ، اما می توانیم هیئت های خدماتی و کمیته هایی ایجاد کنیم که مستقیماً در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند . “

 

در کتابچه سفیدمان می خوانیم که : معتادان گمنام یک انجمن غیرانتفاعی مرکب از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است . ما معتادانی هستیم که در حال بهبودی می باشیم و اکنون به طور مرتب گرد هم می آئیم تا به کمک یکدیگر پاکی خود را حفظ کنیم . این جلسات معتادان گمنام می باشد انجمنی ساده که از روش غیرحرفه ای کمک معتاد به معتاد استفاده می نماید .

ما یک انجمن غیرحرفه ای هستیم . خدمات درمانی با تحصیلات درمانی زنجیره ای نداریم و به دستگاه های دولتی برای به انجام رساندن هدفمان تحمیلی وارد نمی کنیم و درخواستی نیز از آنها نداریم . ما نه قانونی داریم و نه هیئت حاکمه ای . حق ورودیه از کسی دریافت نمی کنیم و تنها یک شرط عضویت داریم ؛ تمایل ( اشتیاق ) به قطع مصرف . هدف اصلی ما نیز خیلی ساده است رساندن پیام بهبودی اینها برخی از معیارهای سنتی ماست که با استفاده از آن ، گروهها خودشان را هدایت می کنند .

مرجع نهایی هدایت در انجمن ما ، یک نیروی برتر است که در وجدان اعضای ما تجلی می یابد. چنین است برداشت مان از جلسات معتادان گمنام بگونه ای که ما آن را می شناسیم . دلیل آنکه گروههای ما با این خوبی کار می کنند آن است که سادگی عمل را رعایت می کنند تا مبادا برای رساندن پیام ساده و مستقیم از معتادی به معتاد دیگر ، چیزی مانع راه آنها شود .

با تمام تأکیدی که سنت نهم برای ساده برگزار نمودن کارها را دارد ، باید توجه داشت این سادگی بهانه ای برای نامرتب بودن و عدم انضباط در کارهای خدماتی مان به ما نمی دهد . سنت نهم توجه کافی معطوف داشته که انجمن ما به منظور اجرای هدف اصلی خود ، به هر صورت یک حداقل تشکیلات را لازم دارد .

بجای آنکه پیشنهاد کنیم که گروههای جلسات معتادان گمنام خودشان ایجاد تشکیلات بدهند ، سنت نهم پیشنهاد می کند که گروهها ، هیئت ها و کمیته های مجزا تشکلیل بدهند تا آن هیئت ها احتیاجات گروه را برآورده کنند . اگرچه ما حرفه ای نیستیم ، ولی می توانیم اشخاص حرفه ای را برای کمک به خودمان استخدام کنیم . با استفاده از این روش در حقیقت ما خودمان سازمان یافته نشده ایم بلکه می توانیم هیئت ها یا کمیته هایی را سازمان بدهیم تا به ما خدمت کنند . این ترتیب باعث آن می شود که جلسات معتادان گمنام تحت این نام تماس مستقیم خود را با بهبودی حفظ کرده و در ضمن توانایی انجام خدماتی را که تا حدی محتاج به برنامه ریزی و تشکیلات هستند را نیز داشته باشد .

ما خیلی خوب متوجع شدیم که می توانیم هیئت ها و کمیته هایی ایجاد کنیم . حال از خودمان می پرسیم که اصولاً چه لزومی دارد چنین تشکیلاتی داشته باشیم ؟ برای پاسخ به این سؤال بیایید نگاهی به چگونگی تکامل یک گروه جلسات معتادان گمنام در یک منطقه فقط به این احتیاج دارد که اعضایش را دور هم جمع کند تا آنان بتوانند به یکدیگر برای پاک بودن کمک نموده و پیام خود را به معتادان دیگر منتقل نمایند . پس از مدتی که گروه رشد پیدا کرد ، متوجه می شود که باید به یک تعداد فعالیتها که دررابطه با اداره جلسات می باشند رسیدگی نمود و تضمینی پیدا کرد پیام به مؤثرترین نحوه به دیگران منتقل شود . برای اینکه بازیابی تنها هویت جلسات باشد و مسائل جانبی باعث اختلال ذهن شرکت کنندگان نشود ، گروه به کارهای جلسه اداری جداگانه رسیدگی می کند و جلسه جلسات معتادان گمنام را هر چقدر ممکن باشد ساده تر نگه می دارد .

وقتی یک گروه بزرگ می شود ، شعبه های جدیدی از آن ایجاد می گردد . درآن گروه نخستین ، دوستی و صمیمیت زیادی بین اعضاء ایجاد شده بود . به منظور باقی ماندن این رفاقت واتحاد بین گروهی ، هر گروه نماینده ای از طرف خود انتخاب می کند که این نمایندگان در مواقع معینی با یکدیگر جلسه برگزار می کنند . این نمایندگان برای کمک به یکدیگر اطلاعاتی راجع به طرز کار و فعالیتشان با نمایندگان گروههای دیگر در میان می گذارند و به یکدیگر کمک می کنند تا اشکالاتی را که گروه خودشان یا گروه دیگری دارد حل می نمایند . گاه و بیگاه این نمایندگان ممکن است از تمام هیئتهای جلسات معتادان گمنام دعوت کنند تا برای یک جلسه گردهمایی مشترک دور هم جمع شوند و همه از معتادان گمنام منطقه با یکدیگر چند ساعتی ، یا روزی را بگذرانند .

دیر یا زود گروهها متوجه می شوند که چه امکاناتی از طریق این کمیته نمایندگان گروهی در دسترس شان قرار دارد . از طریق کمیته ف هیئت ها می توانند توانایی خود را به یکدیگر ملحق نموده و رابطه ای ایجاد کنند که در نتیجه ، هر یک از آنها بتوانند کار خود را مؤثرتر انجام داده و در سطح دسته جمعی هم قابلیتی پیدا شود که پیام به مناطقی دورتر ار آنچه قبلاً می رسید ارسال شود . گروهها ممکن است از هیئت هایشان بخواهند که نشریات را به صورت زیاد ( کلی ) بخرند تا افراد گروه آسانتر بتوانند کتابها و بروشورها را به خواستاران آنها ارائه کنند . همچنین گروهها می توانند از کمیته هایشان درخواست کنند تا فهرستی از جلسات منطقه تهیه نموده و در هرجا که جلسه برگزار می شود پخش کنند ، که این خود باعث خواهد شد معتادان آسانتر جلسه موردنظر خود را پیدا کنند .

گروهها می توانند از طریق نمایندگان درخواست کنند که جلسه اطلاع رسانی در زندانها ، بیمارستانها و سایر مؤسسات درمانی و خدمات تلفنی برای معتادان مهیا گردد تا از این طریق مستقیم و شفاهاً به معتادی که هنوز رنج می کشد و هرگز راجع به جلسات معتادان گمنام چیزی نشنیده دسترسی پیدا کنیم و آگاهی عمومی را راجع به جلسات معتادان گمنام چیزی نشنیده دسترسی پیدا کنیم و آگاهی عمومی را راجع به انجمن معتادان گمنام افزایش دهیم . نکته ای که باید بدان توجه داشت آن است که ، ایجاد چنین خدماتی ، مستقیماً به احتیاجات گروه بستگی دارد . چنین هیئت ها و کمیته هایی تنها پس از آنکه وجودشان لازم تشخیص داده شود ایجاد می گردند .

ابتدا گروهها احتیاجات خود را معین می کند ، سپس هیئت ها کمیته های لازم را برای کمک رسانی به گروه ایجاد می نمایند . حال باید بدانیم که پس از آنکه این هیئت ها و کمیته ها تشکیل شدند ، ما چگونه می توانیم اطمینان پیدا کنیم که آنها در مقابل کسانی که برای خدمت به آنان انتخاب شده اند مستقیماً مسئول باقی خواهند ماند؟ ما این اطمینان را از طریق برقراری تماس دائمی با آنان پیدا می کنیم . گروه توسط نمایندگانشان با هیئت و کمیته هایی که مسئول خدمت به آنها هستند ارتباط برقرار نموده و گروهها مرتباً از وضع و فعالیت هیئت ها و کمیته ها گزارش تهیه می کنند . آنها درباره مشکلاتشان ، احتیاجات عقاید و افکار و طرحهایشان با یکدیگر مشورت کرده و از مسائل موجود خبر دارند . این اطلاعات به هیئت ها و کمیته ها کمک می کنند تا آنها بهتر احتیاجات گروه را بفهمند و درصدد رفع آنها برآیند .

ارتباط ،خیابانی است دوطرفه و گروهها اطلاعات و راهنمایی های خود را با هیئت و کمیته هایی که به آنها خدمت می کنند در میان می گذارند ، سپس این هیئت ها وکمیته ها به گروههایی که در مقابل نها جوابگو هستند نتیجه عملکرد ، گزارش اقدامات و نقشه های خود را ارائه می کنند . هئیت خدماتی مسئول و کمیته ها ، مستقیماً درباره مطالبی که برروی گروهها اثر می گذارد با آنها مشورت کرده و از گروه در ضمن برای بعضی از مطالب که تا آن روز جزو دستور جلسه و برنامه نبوده راهنمائی می طلبند . ارتباط دوطرفه مرتب میان گروههای جلسات معتادان گمنام  و هیئت ها و کمیته های خدماتی ایجاد جوی از مسئولیت می نماید .

کاربرد اصول روحانی

به دلیل آن است که سنت نهم به گروه های اجازه می دهد تا یک ساختار خدماتی ایجاد کنند ، و نه فقط یک روش مستقیم انجام کار ، بسیاری از ما فکر می کنیم که سنت نهم پیچیده و نا مفهوم است . در حقیقت اصول روحانی نهفته بسیار ساده می باشند .

توجه ی اصلی سنت به خود جلسات معتادان گمنام  می باشد ، نه به ارتباط بین گروه ها و هیئت های خدماتی . باید توجه داشت که در وهله ی اول ما انجمن مرکب از معتادان در حال بازیابی هستیم که برای پاک ماندن به یکدیگر کمک می کنیم و ما چیزی بیش از این نیستیم .

در معتادان گمنام خدمات تشکیل یافته باید تا سر حد امکان از کار گروه ها متمایز باشد و از جلسات فاصله بگیرد تا انها بتوانند به سادگی و آزادانه هدف اصلی ما را که کمک معتاد به معتاد است مستقیماً اجرا نمایند . هیئت ها و کمیته ها در جلسات معتادان گمنام  تنها پس از آنکه وجودشان لازم تشخیص داده شد ، تشکیل می یابند و از ساده ترین دستودالعمل های تشکیلاتی پیروی می کنند . ما آن کمیته هارا صرفاً برای خدمت به خودمان تشکیل می دهیم و به هیچ عنوان در نظر نداریم که تشکیلات و مدیریت غیر ضروری ایجاد کنیم .

سنت نهم از پیچیدگی و دشواری بدور است : در حقیقت بطور پیوسته از سادگی سخن می گوید . به همین منوال ساده سنت نهم از اصل گمنامی ذکر بعمل می اورد . سنت نهم جلسات معتادان گمنام  را تشویق می کند که صاحب تشکیلات (متشکل ) نگردد و به ما متذکر می گردد که ما نباید سلسله مراتب حکمروایی داشته باشیم ، یعنی یک نوع دیوان سالاری از بالا به پائین که نظرات خود را به ما دیکته بکنند . همانطور که قبلاً در سنت نهم خواندیم ف رهبران ما حکمران نیستند بلکه خدمت گزارانی می باشند که خط مشی خود را از وجدان دسته جمعی کسانی   که به آنها خدمت می کنند دریافت می نمایند . هدف اولیه ی ما نه شخصیت خدمت گزاران مورد اعتمادمان جلسات معتادان گمنام  را به گونه ای که می شناسیم تعریف می کند . برای تأکید بر اصل گمنامی در سنت نهم ، گروه های هیئت های خدماتی و کمیته های ما از روش های مختلفی برای جابجا کردن رهبران ما استفاده می کنند تا این که شخصیت یک فرد برساختار جلسات معتادان گمنام غالب نگردد .

اصل دیگری که در سنت نهم کاربرد دارد ، تواضع می باشد . به تنهایی یک گروه برای انجام هدف اصلی خ.د با محدودیت هایی روبرو می شود . تعداداعضایش محدود هستند . وقتش محدود و سرمایه اش نیز برای انتشار پیام یا استفاده از منابع محدود می باشد ولی وقتی چند گروه تدابیر . کاردانی خودشان را با هم برای تشکیل یک هیئت یا کمیته خدماتی بکار می برند ، توانایی شان را برای انجام هدف اولیه به مراتب قوی تر می نمایند . آنچه را که یک گروه به تنهایی نمی تواند به انجام برساند ، چند گروه قادر به انجامش خواهند شد .

اصل تواضع ، شامل حال هیئت و کمیته هایی که از آن در سنت نهم یاد شد نیز می گردد . این هیئت ها و کمیته ها برای خدمت کردن به گروه ها ایجاد گردیده اند ، نه برای حکومت کردن به آنها ، این هیئت ها نسبت به گروه ها ، مسئولیت مستقیم دارند و تابع راهنمای و دستور گروه ها هستند . اگر چه هیئت ها و کمیته ها ممکن است کمک زیادی به گروه ها برای اجرای هدف اصلی بنمایند ولی جلسات معتادان گمنام  در گروه ها تجلی پیدا می کند و نه در کمیته هایی که به گروه ها خدمت می کنند .

در سنت نهم ، احتیاط یکی از اصول هدایت کنند ه روابط ما بین گروه ها ، هیئت ها و کمیته های خدماتی است . گروه ها مسئولیت دارند تا به احتیاجات دقیق نگاه کنند و قبل از آن که هیئت یا کمیته ایجاد کنند با در نظر گرفتن جنته ی احتیاط از لازم بودن چنین تشکیلاتی اطمینان حاصل کنند . هیچ چیز به اندازه ی چند کمیته یا هیئت فرعی که واقعاً نیازی به تشکیل آنها نبوده ، سادگی جلسات معتادان گمنام را در هم نمی ریزد و اوضاع را بغرنج نمی نماید .

ایجاد یک هیئت یا کمیته برای رفع احتیاج گروهها نباید سبب رفع مسئولیت از گروهها بشود با ایجاد این هیئت ها مسئولیت گروهها به پایان نمی رسو . در حقیقت این تازه آغاز کار است .تا موقعی که یک کمیته فعال است ، گروهها با کارهای کمیته اشنایی نزدیک برقرار کنند و راهنمایی   خود را ادامه دهند . هیئت ها و کمیته ها پاسخگو و مسئول گروههای که برای انها خدمت می کند نیستند ، مگر اینکه گروهها مسئولانه با خدمات آنها در ارتباط باشند .

بالاخره سنت نهم صحبت از وفاداری می کند . گروههای معتادان گمنام برای ایجاد هیئت ها و کمیته ها یی که بتوانند به گروهها برای بهتر انجام دادن هدف اولیه شان کمک کنند ، بهم می پیوندند و نظزیات و تدابیر خود را با هم در میان گذاشته و با هم مشورت می کنند . این هیئت ها در کمیته ها برای حکومت بر انجمن معتادان گمنام ایجاد نشده اند . بلکه آنها برای اجرای صمیمانه مسئو لیتی که بعهده آنها از طرف گروه واگذار می شود بوجود آمده اند . با کمترین تشکیلات هیئت های خدماتی و کمیته ها ، کادها را از طرف گروهها انجام می دهند و گروهها را آزاد می گذارند تا آنچه را بهتر از همه می توانند انجام دهند ، ساده و مستقیم بانجام برسانند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا