انجمن معتادان گمنام UK

سنت سوم

سنت سوم

سنت سوم

سنت سوم

تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است .

این سنت ، برای فرد و گروه ، هر دو مهم است . تمایل ، کلید اصلی و پایه و اساس بهبودی ما است. در داستان ها و تجارب ما در رساندن پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است ، واقعیت دردناکی که پی در پی به چشم می خورد ، این است که معتادی که تمایل به قطع مصرف نداشته باشد ، مصرف را قطع نمی کند . البته می توان آن ها را تجزیه و تحلیل کرد ، مورد مشاوره قرار داد ، دلیل برای شان آورد ، دعایشان کرد ، تهدیدشان کرد ، کتک شان زد و یا به زندان شان انداخت ، اما آن ها تا خودشان نخواهند ، از کارشان دست بر نمی دارند . تنها چیزی که ما از اعضای خود می خواهیم تمایل است. آن ها بدون تمایل محکومانی بیش نیستند ، اما در صورت داشتن تمایل ، معجزه ها به وقوع خواهند پیوست.

تمایل ، تنها لازمه عضویت ماست . اعتیاد ، تبعیض قائل نمی شود و این سنت ، آزادی هر معتادی را در تعقیب زندگی به روال NA ، بدون در نظر گرفتن نوع ماده مخدر مصرفی ، نژاد ، عقاید مذهبی ، جنسیت ، تمایلات جنسی و وضع مالی ، تضمین می کند . با تعیین تمایل به قطع مصرف به عنوان لازمه عضویت ، نتیجتا هیچ معتادی از معتاد دیگر برتر و بالاتر نیست. در این جا قدم تمام معتادان به روی چشم است . همگی می توانند به طور یکسان خواستار تسکین از درد اعتیاد باشند . در این برنامه هر معتادی می تواند به طور مساوی بهبود پیدا کند . این سنت ضامن آزادی ما برای کسب بهبودی است.

عضویت در معتادان گمنام چیزی نیست که هر وقت هر معتادی از در وارد شد و یا هر تازه واردی تصمیم به قطع مصرف گرفت به طور اتوماتیک اتفاق بیفتد ، عضویت در انجمن ما تصمیمی است که فقط به خود فرد مربوط است . هر معتادی که تمایل به قطع مصرف داشته باشد ، می تواند به عضویت NA درآید . ما معتاد هستیم و مشکلمان اعتیاد است.

برای عضویت ، حق انتخاب با خود شخص است . به نظر ما بهترین شرایط وجود دارد که معتادان بتوانند علنی و آزادانه ، هر وقت و هر جا که انتخاب کنند ، در جلسات NA شرکت کرده و به همان صورت آزادانه جلسات را ترک کنند. ما دریافتیم که بهبودی ، یک واقعیت است و زندگی بدون مواد مخدر ، بهتر از آنی است که ما تصور می کردیم . ما در را روی معتادان دیگر باز می گذاریم و امیدواریم که آن ها هم چیزی را که ما پیدا کردیم ، پیدا کنند ، اما به خوبی می دانیم فقط آن ها که میل به قطع مصرف دارند و خواستار آن چه که ما داریم هستند ، در این راه با ما همراه خواهند شد.

 

صفحه شماره ۹۱    سنت سوم    کتاب پایه

قلب سنت سوم ، مهربانی موجود در آن است این سنت اطمینان حاصل میکند تا هر معتادی بتواند تصمیم بگیرد به یک عضو است یا خیر.

، توسط مخلوطی از نومیدی شهامت اضطراب و امید در نهایت ما به تمایل دست پیدا میکنیم اشتیاق و تمایل قابل رویت و اندازه گیری نیست  تعهد ما نسبت به  NA چه سطحی و کم باشد چه عمیق و مستحکم در نهایت متعلق و مربوط به ما است هیچ کس نمی تواند به ما بگوید که آیا به اندازه کافی خوب است یا نه یا اینکه NA، به درد ما میخورد یا نه،  در جلسات همیشه باز است و هر وقت که بخواهیم می توانیم تصمیم خود را تغییر دهیم وقتی که ما تسلیم می شویم زندگی مان شروع به تغییر می کند.

پس از اولین تسلیم دفعات بسیاری آن را تکرار میکنیم و پس از اولین بار که تصمیم میگیریم عضو باشیم بارها و بارها تعهد خود را تکرار و در اصل تجدید بیعت می کنیم.

شرایط زندگی یا یک تغییر مکان یا یک جدایی و یا یک مناقشه در انجمن ممکن است باعث شود تا ما عضویت خود را زیر سوال ببریم و آن را مجدداً بررسی کنیم ممکن است به همان اندازه از شهامت که اولین بار جهت تصمیم گیری نیاز داشتیم نیاز داشته باشیم تا تعهد خود را به NA تجدید کنیم. مساوات بنیادینی که ما ازطریق اصل روحانی گمنامی بیان می‌کنیم به معنی این نیست که تفاوت ها از بین می روند یا اینکه مهم نیستند.

ما با داشتن اتحاد بهبود پیدا میکنیم و تفاوتهای مان توانایی ما را در خدمت بیشتر می کند اصول ما کمک میکنند تا NA بر مشکلات و مسائل بعضاً دردناک فایق آید ما اغلب از دست یافتن به وجه مشترک در زمان‌هایی از این احساس متعجب می شویم.

ما به تازه واردان می گوییم تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که شما میخواهید در مورد مشکل تان چه بکنید و ما چطور می توانیم به شما کمک کنیم و سنت ۳ این حرف را به عمل در می آورد سمبل ما نشان می دهد که هر قدر پایه وسیع تر باشد به همان نسبت ارتفاع آزادی بلندتر میشود عضویت متنوع ما در سراسر جهان و در جوامع محلی مان به ما این اطمینان را می دهد که همیشه کسی برای خوشامدگویی به هر نوع معتاد تازه واردی وجود دارد و همدلی و احترام در دسترس همگان است.

بهبودی به صورت اتوماتیک و خودکار وجود ندارد نشریات ما می گوید اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای به دست آوردنش کوشش کنید در آن صورت آماده اید که قدم های خاصی را بردارید زندگی بسیاری از افراد به پاسخ این سوالات حیاتی بستگی دارد آیا من خواهان آن چیزی هستم که NA ارائه می دهد؟. آیا حاضرم برای به دست آوردنش ی سعی و کوشش کنم؟

ما ممکن است وسوسه شویم که این سوالات را به جای دیگران جواب دهیم اما هیچ کس از عمق اشتیاق و تمایل یک معتاد آگاه نیست ممکن است معتادی ماهها و سال‌ها به جلسات بیاید بدون اینکه بتواند برای مدتی پاک بماند در حالی که برای به دست آوردن پاکی به شدت تلاش می کند و بی تاب است و برعکس معتاد دیگری باشد که سریع پاک شود و زندگی خود را سریع جمع و جور کند اما فرایند بهبودی را جدی نگیرد ما هیچگاه نمی توانیم از ضمیر دیگران آگاه باشیم.

زمانی که دیگران در حال تصمیم‌گیری درباره عضویت خود هستند به خصوص اگر از اعضای خانواده یا یکی از ره جویان باشند که برای ما عزیز هستند چه که ما می‌خواهیم در تصمیم‌گیری شان آزاد و مختار باشند اما در نهایت ممکن است دل مان بخواهد طبق میل ما  انتخاب کنند در شرایط بهتر است به خاطر داشته باشیم تنها راه ما به‌کارگیری اصل روحانی حوصله است، باید صبر کنیم در حین اینکه امیدواریم و دعا می کنیم تا زمان مناسب ایشان نیز فرا رسد.

سنت سوم ، حوصله کردن را به ما می آموزد ما اعضایی را که مجدد پس از لغزش به جلسات بر می گردند را با عشق و احترام می پذیریم حتی اگر این کار چند سال ادامه داشته باشد ما می توانیم مهربان باشیم و در عین حال واقعیت را به یکدیگر بگوییم ما چشم و گوش یکدیگر هستیم زمانی که مشاهدات مان را با احترام و مهربانی در اختیار یکدیگر قرار می دهیم حرف مان خیلی بهتر شنیده می شود.

 

ما باید این سنت را از دو طرف بررسی کنیم یکی به عنوان معتادی که می‌خواهد تصمیم بگیرد آیا NA  مکان مناسبی برای او هست یا خیر و دیگری به عنوان عضوی که می‌خواهد به بهترین نحو پیام رسانی کند پیام ما شفاف است زیر سوال بردن یا محدودیت قائل شدن برای این سنت از ابتدا جزئی از تاریخچه ما بوده است عمده توجه ما بر سنت سوم نشانگر تردید و دو دلی ما نسبت به سادگی آن است محافظت کردن از خودمان و برنامه مان به معنی این نیست که از درب جلسات به گونه ای مراقبت کنیم که کسی وارد نشود بلکه به این معنی است که از باز بودن آن اطمینان حاصل کنیم و افکارمان در رابطه با اینکه چه کسی و چرا باید این جا باشد را دور بریزیم همه کسانی که به جلسات می‌آیند لزوماً خواهان آن چه NA، دارد نیستند و تمایل به انجام کارهای لازم ندارند وظیفه ما نیست که درباره اشتیاق یک معتاد قضاوت کنیم مشکلات مربوط به عضویت همیشه خود به خود حل می شود ما باید به انگیزه و رفتار خود توجه کنیم و به خاطر داشته باشیم که ارزش عمل همیشه بیشتر از ارزش کلمات است.

 

ما توسط گرد هم آمدن از طریق مختلف و نه فقط جلسات تبدیل به یک جامعه می شویم و آن را حفظ می کنیم . حتی اشارات کوچک نیز کمک می کند تا ما احساس وصل بودن بکنیم .
اکثر ما اولین باری که یعد از جلسه دعوت به صرف چای و قهوه با دیگران شدیم را به خاطر می آوریم . مورد توجه قرار گرفتن و بحساب آمدن برای ما خیلی مهم است . ما نیز مسئول هستیم تا تازه واردان را در این فعالیت شریک سازیم . شرط و شروطی برای زندگی اجتماعی ما وجود ندارد ، اما اگر بقدری غرق و جذب حلقه دوستان خود شویم که متوجه چهره های جدید در اطراف خود نشویم ، باعث دوری آنها خواهیم شد ، بدون اینکه خود بفهمیم . یکی از بارزترین روش هایی که ما عضویت را از دیگران دریغ می کنیم ، بی توجهی و نادیده گرفتن ایشان است .

هر یک از ما نقشی در پذیرا بودن دیگران در گروههای NA به عهده داریم . جهت انجام این کار لازم است تا ما قیدوبندها و شک و تردیدهای خود درباره بهبودی دیگران را بررسی کنیم . یک تازه وارد ممکن است خیلی جوان به نظر برسد یا خیلی پیر ، خیلی درب و داغون باشد ، یا به نظر برسد هنوز به آخر خط نرسیده است ، ممکن است مواد مخدری که مصرف می کرده به نظر ما خیلی هم سنگین نبوده یا مثل ما مصرف نمی کرده است ، ممکن است بطور مشروط از زندان آزاد شده باشد یا در حال مصرف دارویی است که ما با آن مشکل داریم . یا ممکن است برنامه را به گونه ای متفاوت از ما کار کنند که حتی برای ما تهدید آمیز به نظر برسد . هیچ معتاد در حال بهبودی نمونه ای وجود ندارد ، هیچ شرح حال خاصی برای معتاد در حال عذاب موجود نیست و هیچ شرط و شروطی به غیر از تمایل برای عضویت وجود ندارد که آن نیز فقط به معتاد و نیروی برترش ربط دارد .

معجزه بهبودی در دسترس همه ما قرار دارد ، حتی اگر مدت ها است که پاک هستیم . به همانگونه که ما شاهد معجزه پاک شدن معتادان هستیم ، به همانگونه شاهد هستیم که معتادان پاک بهتر می شوند ، بعضی مواقع پس از سال ها ، اجازه تغییر دادن به یکدیگر پس از اینکه مدت زیادی از آشنا شدن مان می گذرد ، نیاز به ایمان ، شفقت و روشن بینی دارد .

چگونگی عملکرد

سنت سوم

” تنها لازمه ی عضویت ، تمایل به قطع مصرف می باشد  “

معتادان گمنام انجمنی است که بهبودی از اعتیاد را به معتادان سراسر جهان ارائه میدهد . توجه اصلی ما به خود بیماری اعتیاد معطوف است و نه به ماده ی خاص مصرفی . پیاممان گسترده و بزرگ است که هر کس از هر طبقه ، جامعه و هر ملیتی را جلب می کند . زمانی که تازه واردی یه جلسات ما می آید ،تنها مسئله ی مورد توجه ما تمایل او به آزادی از اعتیاد فعال و نیز آن که ما چگونه می توانیم به او کمک کنیم ، می باشد .

سنت سوم ، از طریق آزاد نمودن ما از اسارت قضاوت این که چه کسی عضو ما می باشد . جلسات معتادان گمنام  را یاری میدهد که بتواند بهبودی را در اختیار معتادان بسیاری بگذارد . سنت سوم برای عضویت در  جلسات معتادان گمنام  هیچ قید و شرطی قائل نیست و هر گونه تقاضانامه یا کمیته ی تصویب عضویت را حذف می کند . این سنت از ما می خواهد که در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت یک نفر برای بهبودی تصمیم نگیریم . از آنجا که تنها لازمهی عضویت ف تمایل به قطع مصرف می باشد، ما به عنوان یک عضو ، حق هیچ گونه قضاوتی در مورد دیگران را نداریم .

تمایل به قطع مصرف چیزی نیست که بتوان معیاری برای سنجش آن بکار برد . این تمیل فقط در اعماق قلب هر عضو می باشد . درهای جلسات ما بر روی هر معتادی که مایل به پیوستن به ماست باز است ،چرا که ما هیچ قید و شرطی برای عضویت قلئل نیستیم . ما باید همان گونه مرافبت و توجهی را که باعث علاقه ی ما به جلسات و احساس تعلق به آن گردیده نسبت به دیگران ابراز نماییم . سنت سوم مشوق ما در خوش آمد گویی به معتادان است و این خود سبب رشد . گسترش  جلسات معتادان گمنام  می گردد . عضویت در جلسات معتادان گمنام  یک تصمیم شخصی است و ما کارهای خیلی زیادی می توانیم بکنیم که به انجام رساندن آنها باعث می گردد تا تصمیم و تعهد یک معتاد نسبت به بهبودی دائماً تقویت بشود . خوش آمد گویی به تازه واردان ، سبب می شود که آنها از همان ابتدای ورود به جلسه احساس راحتی کنند . همین طور صحبت کردن با معتادان دیگر چه قبل و چه بعد از جلسه و رد و بدل شماره تلفن ف باعث احساس تعلق خاطر می گردد . سعی ما بر این است که بهترین کوشش خود را به کار گیریم تا اطمینان حاصل کنیم هر معتادی که به جلسه می اید دوباره بر خواهد گشت و به بازیابی در جلسات معتادان گمنام  پشت نخواهد کرد . این مسئله برای ما تا حدی مورد توجه و علاقه است که گاهی برای اینکه محل جلسات مان ف سهل الوصول برای دیگران گردد ، مکان آنها را تغییر می دهیم . همه ما هر معتادی را تشویق می کنیم که باز هم برگردد .

درجه ی تمایل هر غضو بح قطع مصرف ، به اوضاع و احوال خارجی ارتباطی ندارد . چه چیز سبب می گردد که یک عضو پاک باقی بماند و عضو دیگری به مصرف مجدد روی آورد ؟ هیچ یک از ما نمی توانیم قضاوت کنیم که کدام عضو بهبودی خواهد یافت و کدام عضو دیگر به اعتیاد خود باز خواهد گشت .

هیچ گونه ضمانتی بر اساس تاریخچه ی مصرف فرد و یا نوع ماده ی مصرفی بیمار وجود ندارد . هرگز نمی توان قضاوت کرد که کدام گروه سنی پیشرفت بهتری خواهد داشت ، زنان بهتر معالجه می شوند و یا مردان ، آن فردی که مدت کوتاهی مصرف کرده یا دیگری که سابقه ی اعتیادش خیلی طویل است . نمی توان گفت چه عوامل خارجی در این امر مؤثر می باشند ، چرا که ما نه میانیم که تمایل به پاک ماندن در یک فرد تا چه اندازه است و نه آن که مجاز هستیم تصمیم بگیریم چه کسانی به ما بپیوندند . ما فقط حق اریم بجای قضاوت به همه بگوئیم خوش آمدید . ما به دنبال راهی برای کمک به یک معتاد هستیم . کار ما آن است که مثل بادبرن آتش اشتیاق و تمایل به قطع مصرف مواد را در معتادان ، هر چه بیشتر شعله ور کنیم و نه خاموش .

هر معتادی که به انجمن قدم می گذارد حتی یک معتاد در حال مصرف با همین آمدنش ، تا حدودی تمایل خود را نشان می دهد که نمی توان آن را نادیده یا کم اهمیت شمرد .

با انکه ما تأکید خود را بر اهمیت پرهیز کامل حفظ می کنیم ، لیکن اگر معتادانی هم زمان با مصرفشان به جلسه بیایند ، به آنان خوش آمد می گوییم و مخصوصاًآنان را تشویق می کنیم که باز م برگردند . بسیاری از معتادان بهبود یافته به سبب گرفتاری ، ناتوانی جسمی ، موقعیت جغرافیایی محل زندگی و یا نوع شغل شان ، آمدن مرتب به جلسات بر ایشان مقدور نیست .

این گروه از معتاان تا زمانی که تمایل به قطع مصرف دارند از تمام جهات عضو انجمن محسوب می شوند و مانند اعضای دیگر ، مورد توجه وحمایت کامل انجن هستند . حضور یک معتاد در جلسات برای اولین بار به دلایل مختلف انجام می گیرد . این به هیچ وجه مهم نیست که ما به چه دلیل به جلسات معتادان گمنام  آمدیم . ممکن است دلیل آمدن بطور مشخص قطع مصرف نباشد و فقط اشتیاق برای تسکین درون ما ن باشد ، ولی همین اشتیاق ممکن است مه ما را در جهت یافتن راهی هدایت کند که در غیر این صورت هرگز به نظرمان نمی رسید . اغلب با شنیدن حرف های معتادانی که راجع به بهبودی صحبت می کنند آتش تمایل به قطع مواد در ما شعله ور می گردد . البته افرادی نیز هستند که یک بار به جلسه می آیند، پیام را می شنوند، و مجدداًبه اعتیاد فعال رو می آورند . آن گروه که پس ازری لپس ( مصرف مجدد ) دوباره به جلسات روی می آورند . اغلب دلیل بازگشت شان به جلسات را دردو ناراحتی حاصل از ری لپس می دانند . ما به دلایل مختلفی به جلسات معتادان گمنام  می آییم اما زمانی که اشتیاق به قطع مصرف پیدا کنیم و این اشتیاق را در خود حفظ کنیم دیگر برای بازیابی باقی می مانیم .

” گروه حق قضاوت در مورد اشتیاق و تمایل کسی ندارد . ”

ما هیئت منصفه نیستیم . آمدن یک معتاد به جلسه ، خود به قدر کافی نشانگر اشتیاق او به قطع مصرف می باشد . ممکن است مدت زمانی بطول انجامد  تا در یک معتاد اشتیاقی ایجاد شود تا او را به جلسات پای بند کند . ما باید به هر معتادی این فرصت را بدهیم تا مدتی که برای او کافی است به جلسات بیاید و این تمایل در او ایجاد گردد . با محبت و پذیرش از جانب ما ،این اشتیاق پرورش می یابد .

عبارات و جمله بندی سنت سوم انعکاسی گسترده از نقطه نظرهای قدم اول است . این سنت آن قدر ساده نوشته شده که قادر است معتادان تمام ممالک و فرهنگ های جهان را در بر گیرد و این مسئله که یک معتاد در فلان گوشه ی جهان چه ماده ای مصرف می کند مطرح نیست . بسیاری از معتادان پیش از بازیابی تصور می کنند که مصرف الکل مشکل آفرین نیست ! گروهی نیز خیال می کنند موادی که با نسخه می توان آن ها را تهیه کرد قانونی بوده و مصرف آن ها قابل قبول است . به دلیل نوع جمله بندی این سنت ، ما قادر هستیم حتی معتادانی را که مواد غیر رایج یا به   خصوصی را استفاده می کنند جذب کنیم وگرنه بعضی فکر می کردند بدلیل مواد نایابی که مصرف می کنند برای عضویت در جلسات معتادان گمنام   صلاحیت ندارند ! لیکن عبارت ساده یسنت سوم ما را قادر به جلب هر نوع معتادی و خوش برخوردی با آنها می کند . ما باید به هر معتادی این امکان را بدهیم که برای خودش تصمیم بگیرد که آیا جلسات معتادان گمنام  برای مورد او پاسخ هست یا خیر . ما نمی توانیم بجای ان ها تصمیم بگیریم . با وجود آنکه سنت سوم بسیار ساده نوشته شده ، باز هم ذکر این مسئله لازم است که وقتی سنت سوم راجع به اشتیاق به قطع مصرف صحبت می کند ف منظور قظع مصرف مواد مخدر می باشد . ما متوجه هستیم که جلسات معتادان گمنام برنامه ای حهت بهبود معتادان است . گر چه معتاد برای بسیاری از ما که در مسیر باز یابی هستیم بعد از مدتی مفهوم وسیع تری می یابد ، لیکن حائز اهمیت بسیار است که یه یاد داشته باشیم که اولین بار به سبب مشکل مان با مواد مخدر به انجمن معتادان گمنام آمدیم . اعضای جدید برای آن که احساس کنند به جلسات معتادان گمنام تعلق دارند نیاز به شنیدن حرف هایی دارند که در نتیجه آن ها بتوانند وجه مشترک خود را با گوینده بفهمند. آنان این هویت مشترک خود را در معتادان گمنام با بقیه ی معتادان به آسانی تشخیص می دهند .

بسیاری از ما وقتی برای اولین بار قدم به جلسات می گذاریم می دانیم که معتاد هستیم ، این چیزی نیست که مجبور به تصمیم گرفتن در مورد آن باشیم بلکه حقیقت زندگی ماست . عضویت در جلسات معتادان گمنام   مفهومی بس فراتر از آن دارد که فقط بدانیم یک معتاد هستیم . عضویت در جلسات معتادان گمنام  به معنای تصمیم گیری است . اگر آنچه که در جلسات معتادان گمنام  می شنویم به گوش مان آشنا بیاید و بتئانیم با آنهایی که می بینیم ارتباط برقرار کنیم ، ما نیز خواهان آنچه جلسات معتادان گمنام  ارائه می کند ، خواهیم شد . مادامی که تمایل به قطع مود مخدر را داریم ، در تصمیم گیری برای ملحق شدن به انجمن معتادان گمنام آزاد هستیم . زمانی که این تصمیم را گرفتیم ، باید آن را همراه با تعهد نسبت به اصول جلسات معتادان گمنام  دنبال کنیم . با قبول این تعهد ما بطو جدی در مسیر بازیابی قرر گرفته ایم .

” کاربرد اصول روحانی ”

سنت سوم ما راز قضاوت آزاد می سازد و به سوی خدمت مفید هدایت میکند . رعایت این سنت باعث می شود که ما در کمک به دیگرانن ، پذیرا شدن یکدیگر و ابراز محبت غیرمشروط از سخاوت بیشتری نشان دهیم .

همان طور که در سنت های قبلی متوجه شدیم مسیر کلی خدمات در جلسات معتادان گمنام  از طریق استفاده از اصول روحانی معین می گردد . چند اصل مهم تر در این رابطه عبارتند از تحمل یکدیگر ، هم دردی گمنامی و تواضع

 

اصل تحمل به ما یادآوری می کند که نباید راجع به یکدیگر قضاوت کنیم . بیماری اعتیاد هیچ کس را مستثنی نمی کند . همچنین جلسات معتادان گمنام  هرگز کسی را که علافه به قطع مصرف داشته باشد از خود نمی راند . ما می آموزیم معتادانی را که سوابق اعتیادی یا زندگی شان با ما تفاوت دارد متحمل و پذیرا شویم . هرگز از یاد نبریم که ما نقاط ضعف داریم و از هیچ یک از افراد جلسه بهتر نیستیم .

اعتیاد یک بیماری مرگ آور است . ما می دانیم معتادانی که بهبودی را پیدا نمی کنند چیزی به غیر از زندان ، تیمارستان و نهایتاًمرگ در انتظارشان نیست . عدم پذیرش یک معتاد ،سحتی معتادی که فقط به دلیل کنجکاوی به این جا آمده احتمالاً صدور حکم مرگ اوست . ما یاد می گیریم نسبت به معتادانی که با ما تفاوت دارند ، مانند ما فکر نمی کنند و یا در جلسه به طریق ما به مشارکت نمی پردازند ، ابراز تحمل کنیم . به عنوان مثال اگر معتادی را که مانند ما حرف نمی زند یا رفتار نمی کند ، تحت فشار قرار دهیم ، نتیجتاً او را به خیابان ها برگردانده ایم و حق او را در مورد آن که به طریق خودش یادگیری کند و بطریق خودش بهبودی حاصل کند از او سلب کرده ایم .

همدردی سبب می شود که تمام کوشش ها ی ما برای خدمت به دیگران ،با ترحم و شفقت همراه باشد . زمانی که رحم و عطوفت ، پایه ی تمام خدمات ما باشد ،آن گاه هر عضوی را با تمام اشکالاتی که دارد متحمل و پذیرا می شویم . خیلی از اوقات ما راجع به تمایل دیگران به بازیابی ،قضاوت عجولانه می کنیم . سنت سوم از ما می خواهد که نیکوکاری و ترحم خود را ادامه دهیم زیرا چیزی که برای عضویت لازم است آن قابلیت و تمایلی است که ما هرگز نمی توانیم اندازه گیری کنیم . در واقع حق قضاوت راجع به دیگران بر ما حرام شده است .

بر خورد ما با تمام معتادان باید محبت آمیز و بدون توجه به هرگونه اشکالی که دارند ، باشد . دلسوری سخاوتمندانه نسبت به معتادی که در حال رنج است بسیار شفا بخش تر از بکار بردن قضاوت مجانی در مورد اوست .

اصل تواضع به ما یاد آور می گردد که ما خدا نیستیم و نمی توانیم پیش بینی کنیم که یک معتاد تا چه اندازه برای شنیدن پیام آمادگی دارد . ما باید ترس و گیجی خودمان را در اولین مرتبه ی حضور در جلسات به خاطر بیاوریم . ما نیاز به کمک و تشمیق یکدیگر هستیم ،نه انتقاد و طرد .

سآگاهی از نواقص شخصیتی خود وقتی با تواضع همراه باشد ،به ما کمک می کند که روزهای اول مان را بیاد بیاوریم . پذیرا شدن خود که اغلب با فروتنی همراه است ما را از این که درباره ی دیگران با سخت گیری قضاوت کنیم دور نگاه می دارد .

گمنامی اصلی است که به باز بودن جلسات به روی همه و خوش آمد گویی یکسان به تمام شرکت کنندگان کمک می کند . جلسات معتادان گمنام  هیچ طبقه بندی برای عضویت قائل نیست و به هیچ وجه عضو درجه دو ،در جلسات معتادان گمنام و وجود ندارد . وجه مشترک در جلسات معتادان گمنام  بیماری اعتیاد است و همگی ما اعضای جلسات معتادان گمنام  بطور مساوی در تیرس و خطر هستیم . سهم همگی ما در استفاده از حق بهبودی مساوی است .

رعایت اصل گمنامی باعث تضمین آن می شود که سنت سوم محترم شمرده شود . رعایت اصل گمنامی ،به ما یادآوری میکند که اهمیت هیچ عضو یا گروهی به اندازه پیامی که ما حامل آن حستیم ، نمی باشد . این که ما برای عضویت فقط یک شرط قائل شده ایم ،تضمین می کند که هیچ معتادی نباید بمیرد بدون آن که به او شانس برای بهبودی داده شده باشد . ما سپاس کزاری خود را از مساوات و آزادی که در دوران بازیابی به ما ارائه شد از طریق خوش برخوردی با هر معتادی که اشتیاق به قطع مصرف دارد ابراز می کنیم .

سنت سوم تضمین کننده ی آزادی اعضاء جلسات معتادان گمنام  می باشد . این سنت تنها لازمه عضویت را در قلب یکایک اعضاء یعنی جایی که هیچ فرد دیگری از آن خبر ندارد مخفی کرده است ما لازم نداریم که بجای دیگری تصمیم بگیریم . ما وقت و انژری مان را صرف این نمی کنیم که چه کسی باید برود و یا چه کسی مستحق کمک است . بجای همه این ها ، عاشقانه و با تمام وجود ،هر کمکی از ما برمی آید در اختیار معتادانی که به قصد یافتن از این بیمای به انجمن معتادانی گمنام قدم می نهند ، می گذاریم .

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا