انجمن معتادان گمنام UK

سنت دهم

سنت دهم

سنت دهم

سنت دهم

معتادان گمنام ، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

براى رسیدن به هدف روحانى ما، لازم است معتادان گمنام نام نیک داشته و محترم شمرده شود. این مطلب را تاریخچه ما به خوبى نشان داده است .NA در سال ۱۹۵۳ تشکیل شد و به مدت بیست سال در حاشیه بود و کوچک باقى ماند. در دهه ۱۹۷۰ اجتماع متوجه شد که اعتیاد به صورت یک اپیدمى جها نى درآمده است و بدین جهت به فکر چاره جوئى افتادمقارن با همین احوال نیز مردم شروع به تغییر نظرات خود در مورد اعتیاد و معتادان کردند. این تغییرات باعث شد که معتادان آزادانه تر به دنبال کمک بگردند و گروه هاى NA شروع به جوانه زدن کردند که قبلاً تحمل نمی شدند. معتادان در حال بهبود ى، یک انجمن ، زمینه را براى تشکیل گروه هاى بیشترى فراهم آوردند. امروزه NA ، یک انجمن جهانى است و ما اکنون شناخته شده و قابل احترام هستیم .

اگر معتادان در مورد ما چیزى نشنیده باشند، مسلماً بدنبال ما نخواهند گشت. اگر آن ها که با معتادان سر و کار دارند از وجود ما ب ىاطلاع باشند، نتیجتاً نمی توانند معتادان را هم به سراغ ما بفرستند .یکى از مهم ترین کارهایى که ما در راه پیشبرد هدف اصلی مان می توانیم انجام دهیم، این است که مردم را از که، چه و کجا بودن خود مطلّع کنیم .در صورتى که ما این کار را انجام دهیم و نام نیک خود را نیزحفظ کنیم، مسلماً پیشرفت خواهیم کرد. 

 بهبودى ما چیزى است که عیان است و حاجتى به بیان ندارد . سنت دهم دقیقاً همان چیزى است که به ما در حفظ نام نیک خود کمک  می کند.   طبق این سنت NA ، در مورد مسائل خارجى هیچ نظریه اى ندارد، هیچ طرفى را نمی گیرد و هیچ توصیه اى نمى کند. NA  به عنوان یک انجمن، وارد مسائل سیاسی نمى شود، زیرا خلاف آن عمل کردن، به استقبال جار و جنجال رفتن است و موقعیت انجمن ما را به خطرمى اندازد. اگر ما از خود عقیده اى ابراز کنیم، ممکن است آن هائى که با عقاید ما موافقند ما را به خاطر موضعى که انتخاب کرده ایم تقدیر کنند، اما همیشه افراد غیرموافق هم وجود دارند. با وجود چنین بها ى سنگینى، دیگر تعجبى ندارد که چرا ما موضع بى طرفى را در مورد مسائل اجتماعى انتخاب کرده ایم. ما به خاطر بقاى خودمان، هیچ عقیده اى در مورد مسائل خارجى نداریم.

(( کتاب پایه، سنت دهم ))

 

سنت دهم

سادگی و شفافیت، کلیدهای پیام ما هستند. سنت ده نیز ساده و شفاف است. معتادان گمنام به تنهایی کفایت می کند. وعده ما رهایی از اعتیاد فعال است. ما عقیده ای درباره مسائل خارجی نداریم و اجازه نمی‌دهیم که نامNA ، در مباحث اجتماعی کشانده شود.

NA  یک برنامه پرهیز کامل است، و بر زندگی معتادان بی شماری در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. برای هر معتادی که انتخاب کند تا راه ما را دنبال کند، بهبودی ممکن و میسر است. ما نمی گوییم که این راه تنها روش موجود یا حتی بهترین آن است. راه و روال NA  تنها روشی است که ما درباره آن عقیده و نظر داریم. ما می دانیم برای کسانی که خواهان آن چیزی هستند که ما داریم و حاضرند برایش زحمت بکشند، کار خواهد کرد.

این سنت می‌گوید که دو راه برای این وجود دارد که ما خود را در طوفان مباحث اجتماعی ببینیم: توسط ابراز عقیده و طرف چیزی را گرفتن یا توسط کسی به مباحث اجتماعی کشیده شدن. مسائلی وجود دارند که به هدف اصلی ما آنقدر نزدیک هستند که ممکن است پرداختن به آنها اضطراری به نظر رسد، مثلا ممکن است به نظر رسد که ما باید درباره سیاست جامعه در مورد نگرش آن به درمان اعتیاد را مداخله و ابراز نظر کنیم، در صورتی که این مسئله اصلاً به معتادان گمنام ربطی ندارد. کتاب ” راهنمای روابط عمومی ”  راهکارهایی در مورد به کارگیری سنت دهم هنگام معرفی برنامه یا در جلسات H&I ارائه کرده است می‌گوید: ” تنها دلیلی که ممکن است ما را وارد مباحث اجتماعی کند آن است که خارج از حد و حدود برنامه خود، نظر دهیم. ” و از این طریق ما ممکن است درگیر بحث و جدل شویم، یا به شرایطی کشیده شویم که موقعیت ما را به خطر بیندازد. به جای اینکه درباره مسائلی که به ما ربط ندارند نظر بدهیم، ما فقط درباره NA صحبت می کنیم و بس. پیام ما خود به اندازه کافی رسا هست و موفقیت مان نیازی به دفاع ندارد. بسیاری از ما وارد بحث های جذاب و داغ می شویم، اما سنت ده از ما می‌خواهد که رها کنیم. ما مسئول هستیم که تمرکز خود را حفظ کنیم.

درگیر بحث شدن با کسانی که روش شان با ما فرق دارد یا از برنامه ما انتقاد می‌کنند، ما را از هدف اصلی مان دور می‌کند و تازه واردان را به انزوا می کشاند. ما نباید انرژی و علاقه خود را به صحبت هایی که در اطراف مان می شود معطوف سازیم. ما پیام و هدف خود را می شناسیم و به کار خود مشغول هستیم. تمرکز بر روی هدف اصلی، ما را از انحراف و حواس پرتی حاصل از بحث و جدل با کسانی که علایق شان با ما متفاوت دارد، دور نگه میدارد. هیچکس در خارج از NA ملزم به رعایت سنت‌های ما نیست تعهد ما نسبت به اتحاد،گمنامی و هدف اصلی مان فقط وظیفه ما است.

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

 ما با کسب تجربه از اعضای که قبل از ما این راه را رفته اند، فهمیده ایم که سنت ده یک تابلوی راهنما و اخطار است. در گذشته یک جنبش بهبودی از اعتیاد وجود داشت که تعداد اعضای آن به هزاران نفر می رسید، تا زمانی که رهبران آن شروع کردند از طرف سازمان در مورد مسائل سیاسی صحبت کردن. به محض اینکه این گروه شروع کرد تا در مسائلی به غیر از بهبودی موضع بگیرد، اعضا آن کم شدند و خیلی زود این گروه از یادها رفت. در طول تاریخچه NA  چند جامعه محلی و نوپای NA  به خاطر تبلیغات، جنجال و وارد مباحث اجتماعی شدن به مشکل برخوردند یا از بین رفتند. تعهد ما نسبت به وارد نکردن اسم NA به مباحث اجتماعی، شرط بقا و پایندگی انجمن است که به آن عشق می ورزیم و همینطور موضوعی حیاتی برای ما معتادانی که به معتادان گمنام نیازمندیم. 

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

حد و مرز بین NA, و دنیای بیرون شفاف تر است تا حد و مرز بین زندگی شخصی ما و عضویت در NA . شاید سخت باشد که تشخیص دهیم که رابطه ما با NA کجا خاتمه می یابد و علایق ما در دنیای بیرون شروع می شود. اگر در خارج NA دارای مذهب یا فرقه روحانی خاصی هستیم که برایمان بسیار مهم است، ممکن است فاصله ای  بین این تجربه و ” به کارگیری اصول روحانی در تمام امور زندگی ”  یا اگر در یک مرکز درمانی کار می‌کنیم، ممکن است تمام روز و قبل از اینکه به جلسه بیاییم با معتادان در حال عذاب سر و کار داشته باشیم. اما در هر صورت کاری که در NA انجام می‌دهیم، متفاوت است. تشخیص دادن و احترام گذاشتن به این تفاوت برای حفظ درستکاری انجمن و برای بهبودی شخصی ما حیاتی است.

ما بیرون از تاریخ زندگی نمی کنیم. بهبودی و انجمن ما علی‌رغم دورنمایی از رویدادها و مسائل واقعی که بر ما تاثیری عمیق داشته اند به حیات خود ادامه می‌دهد. مسائل خارجی که با هدف و پیام ما تلاقی دارند و ما را به سمت ابراز عقیده می کشانند. توانایی ما در گذشتن از این لحظات، از ما در برابر ورود به مباحثی که  باعث از بین رفتن ما می شوند حمایت می کند.

NA یک هدف، یک وعده و یک پیام ساده دارد. همانند یک درخت که توانایی و قدرت خود را از ریشه ای عمیق و ثابت می گیرد، انجمن ما نیز از یک پیام ساده که ریشه تمام کارهای ماست قدرت می گیرد. با وفادار ماندن به پیام مان  قادر خواهیم بود هر طوفانی را از سر بگذرانیم بنیان و اساس روحانی ما از ما مراقبت می کند و نیروی برتر مال ما را حفظ می‌کند.

زمانی که قدم ها را کاری کنیم بهبودی ما آشکار و قابل رویت است. حتی اگر یک کلمه هم حرف نزنیم. ما از عقاید اجتماعی دوری و بر کار خود متمرکز می کنیم. انگیزه و هدف مان به اندازه کافی برای ما واضح است و ما به راحتی می توانیم از ورود به مباحث اجتماعی اجتناب کنیم. ما بارها شاهد بوده ایم که اعضا از محلات یا کشورهای رقیب، از مذاهب و اقوام مختلف در جلسات NA به یکدیگر اعتماد کرده و یکدیگر را دوست دارند. ما به همراه یکدیگر با روحیه اتحاد، بهبود می یابیم. ما با دست رد زدن به سینه وسوسه انگیزترین، پرشکوه ترین، آشکارترین یا هراس انگیزترین درخواست ها جهت ورود به مباحث اجتماعی، از  اتحادمان مراقبت می‌کنیم. از آنجا که NA هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد، هر یک از ما آزاد هستیم تا در حالی که بهبود می یابیم برای خود تفکر و تعمق کنیم.

(( کتاب اصول راهنما، روح سنت های ما، ص ۲۳۸ و ۲۵۶ ))

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

سنت دهم

” معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارند بنابراین نام معتادان گمنام هرگز نباید به بحث اجتماعی کشیده شود “

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

معتادان گمنام انجمنی است مرکب از معتادانی که در حال بازیابی می باشند و برای پاک ماندن با استفاده از بعضی اصول روحانی به یکدیگر کمک می کنند . هدف اصلی ما به عنوان یک انجمن آن است که همین کمک را به هر معتادی که در پی بهبودی خود می باشد ارائه کنیم . به غیر از این ، معتادان گمنام هیچ عقیده ای ندارد . هم زمان باامتناع از جهت گیری در مسائل دیگر ، جلسات معتادان گمنام  از درگیر شدن با موضوعاتی که می توانند باعث دور شدن ما از هدف اصلی مان بشوند اجتناب می ورزد . این منظور پیام سنت دهم می باشد .

 

برای اغلب ما این موضوع که معتادان گمنام به عنوان یک انجمن هیچ عقیده ای در باره ی مشکلات روزانه ی دنیا ندارد ، خیلی جاافتاده و عادی بنظر می آید ، چرا که اصولاً اغلب آن مسائل ارتباطی به اعتیاد یا بهبودی ندارند اما مسئله آن است که تعداد زیادی موضوعات دیگر هم وجود دارند که در رابطه بااعتیاد می باشند و احتمال دارد دیگران از این انجمن جهانی انتظار داشته باشند که عقیده ی خود را راجع به آن مسائل ابراز کند .

 

به دفعات اتفاق می افتد که از ما بپرسند عقیده ی جلسات معتادان گمنام درباره ی این موضوع چیست ؟ مثلاً درباره ی سیاست کلی درمانی و مؤسسات بازپروری ، درباره ی انجمن های دیگر که از دوازده قدم استفاده می کنند ، درباره ی روند قانون مواد مخدر ، بیماری های دیگری که در رابطه با اعتیاد هستند و خیلی حرفهای دیگر در این زمینه وجود دارد . جواب ما بر طبق سنت دهم آن است که گروهها و یا انجمن های ما درباره ی هیچ موضوعی به غیر از خود برنامه جلسات معتادان گمنام  هیچ عقیده ای ، چه مثبت چه منفی ندارد . ما خنثی بودن کامل خود را به این دلیل حفظ می کنیم که تمرکزمان را روی آنچه که خیلی خوب انجام می دهیم حفظ کنیم یعنی : سهیم شدن در بهبودی با یک معتاد دیگر .

 

با این همه، گاهی پیش می آید که حتی وقتی فقط به توضیح برنامه خودمان در یک جلسه عمومی می پردازیم ناگهان متوجه می شویم که نزدیک است وارد یک زمینه جر و بحث برانگیز بشویم . مثلاً نظر جلسات معتادان گمنام   در مورد پاکی کامل یا این که آیا افراد می توانند بدون این که مدت طویلی به مرکز بازپروری بیمارستان بروند ، در بیرون و منزل خودشان بهبودی حاصل کنند؟ یا آنکه آیا اعتیاد یک بیماری است ؟ حتی عقاید باز و گسترده ما راجع به مسائل روحانی در همه جا مقبول واقع نمی شود . احتمال دارد بقیه افرادی که در کار اعتیاد و بهبودی هستند در این موارد نظریاتی داشته باشند که با عقاید ما خیلی تفاوت داشته باشد .

 

ما نمی توانیم منکر وجود آن قسمت های برنامه که دیگران با آن موافق نیستند بشویم ، اما حداقل می توانیم وقتی در باره مفاهیم مخصوص برنامه مان توضیح می دهیم طوری مسائل را مطرح کنیم که عامداً باعث جر و بحث نشود ، مثلاً ذکر کنیم : ما پیشنهاد نمی کنیم که بقیه هم باید با ما در این مورد هم عقیده بشوند یا این که ما با کسانی که عقیده دیگری دارند مخالفت نمی کنیم یا ما فقط خیلی ساده می خواهیم اطلاعاتی در مورد این که برنامه معتادان گمنام چگونه است در اختیار بگذاریم . تا زمانی که ما به عنوان یک گروه یا انجمن تمرکز خود را روی تجربه مان در بهبودی حفظ کنیم و به جای آن به ابراز عقیده در مورد این که چرا و چگونه جای آن به ابراز عقیده در مورد این که چرا و چگونه جلسات معتادان گمنام   کار می کند نپردازیم ، از درگیر شدن با جروبحثهای اجتماعی در امان خواهیم بود .

 

سنت دهم ، معتادان گمنام را به عنوان یک انجمن ، از ابراز عقیده در مورد مسائل خارجی منع دارد اما خواستار چنین ممنوعیتی در مورد اعضاء نمی باشد . در معتادان گمنام ما قویاً به آزادی شخصی اعضای مان احترام بسیاری می گذاریم . معتادانی که علاقه دارند مصرف مواد مخدر را قطع کنند فقط به صرف این که بگویند ‌‍، عضو جلسات معتادان گمنام  می شوند ، جزو اعضا محسوب می گردند . ما هیچ شهریه یا حق عضویتی نداریم و مرام نامه امضاء نمی کنیم و هرگز به کسی تعهدی نمی دهیم . با این که برنامه ما روحانی است ، اعضای مان را تشویق می کنیم که درکشان را از یک نیروی برتر خودشان پیدا کرده و توسعه بدهند . حتی رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتمادی هستند که قدرتی ندارند تا به عضوی بگویند چکار بکند ، چه فکر کند یا چه بگوید .

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

اعضای جلسات معتادان گمنام  تشویق می شوند که برای خودشان فکر بکنند عقاید شخصی خود را توسعه بدهند و آن عقاید را به هر گونه که صلاح می دانند ابراز کنند .

 

تنها هشداری که سنت دهم به یک عضو جلسات معتادان گمنام می دهد آن است که وقتی ما در مجامع عمومی صحبت می کنیم قبل از اینکه حرفی از دهن مان خارج می شود آن را سنجیده و درباره اش فکر می کنیم . ما باید توجه کنیم در بعضی موارد مردم فکر می کنند که هرچه یک عضو جلسات معتادان گمنام می گوید عقیده رسمی جلسات معتادان گمنام است . گاهی از اوقات حتی وقتی جلسه مزبور اصلاً در رابطه با جلسات معتادان گمنام نیست و یا عضوی که صحبت می کند صریحاً ابراز داشته که عقایدش شخصی بوده و مربوط به جلسات معتادان گمنام  نیست ، باز هم مردم حرفهای او را عقیده جلسات معتادان گمنام تلقی می کنند .

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

این صحیح است که اگر مردم حرفهای ما را سوء تعبیر کنند ، ما به عنوان یک شخص مقصر نیستیم ، ولی اینکه ما مقصر نیسیتیم نتایج احتمالی وخیم سوء تعبیر حرف ما را برای جلسات معتادان گمنام ، سبکتر نمی کند . ما می توانیم از این دردسرها ، به سادگی ، قبل از ایجاد شدنشان جلوگیری کنیم آن هم فقط با چند لحظه با دقت فکر کردن ، قبل از اینکه جلوی جمع حرفی بزنیم .

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

اما راجع به حرف زدن جلوی یک گروه بازیابی ، سنت دهم ، چه عقیده ای دارد ؟ آیا به ما می گوید که به عنوان یک عضو در حال بهبودی در جلسات جلسات معتادان گمنام  نباید راجع به مسائلی که در زندگی با آنها روبرو شده ایم صحبت کنیم ؟ پاسخ منفی است . با این که احتمالاً فلان موضوع مسئله ای خارج از جلسات معتادان گمنام  است ؛ اما اثرش خارج از حیطه بهبودی ما نیست . هر چیزی که زندگی یک معتاد در حال بهبودی را تحت تأثیر قرار بدهد موضوعی است که می توان در جلسه آن را با دیگران به مشارکت گذارد .

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

اگر مشکلی که ما با آن مواجه شده ایم روی قدرت ما برای پاک ماندن و رشد روحانی اثر می گذارد ، این مشکل دیگر یک مسئله خارجی محسوب نمی شود .

 

مسائل زیادی در زندگی قادر هستند روی ما اثر بگذارند ، توازن و تعادلمان را به هم بریزند و روی بازیابی مان نتیجه منفی بگذارند . بسیاری از اوقات ما چنین مسائلی را در جلساتمان با دیگران در میان می گذاریم و به این طریق سعی می کنیم که بار خود را با سهیم نمودن بقیه اعضای جلسات معتادان گمنام   سبک کنیم . ما از دیگران درخواست می کنیم با ما در میان بگذارند که چگونه از اصل برنامه برای حل مشکلاتی که مشابه با ناراحتی امروز ما بوده استفاده کرده و نیرو و تعادل روانی خود را حفظ نمودند . برای اینکه ما اینگونه حرفها را در جلسه خودمان بزنیم احتیاج به کسب اجازه از هیچ کس نداریم . اما همه ما می دانیم ابراز عقاید شخصی بحث برانگیز ، به سادگی می تواند جلسات ما را از هدف اصلی خود منحرف بکند . هر چند مسائلی که در ذهنمان هستند در رابطه با بازیابی می باشند ، ولی ما می خواهیم دقت به کار ببریم که با سخنی که می گوئیم تمزکز جلسه از بازیابی منحرف نشود ، در این صورت چطور تصمیم بگیریم که چه مطلبی را برای مشارکت انتخاب کنیم ؟ ما می توانیم از خودمان چند سؤال بکنیم : آیا در این جلسه من تجربه خود را به مشارکت می گذارم یا به توضیح و تفسیر یک عقیده پرداخته ام ؟ به عنوان یک فرد آیا من هنوز در مشکل زندگی می کنم یا دنبال راه حل هستم ؟ آیا حرفهایی که من می زنم باعث خواهد شد گروه متحدتر شود یا هر کدامشان را به طرفی خواهد کشاند ؟ آیا من برای همه این موضوع را روشن کرده ام که هر چه می گویم برای خودم می گویم نه به عنوان گوینده معتادان گمنام ؟ تا زمانی که منافع مشترک و هدف اصلی خود را رعایت کنیم ، از آن گونه مسائل که باعث اغتشاش و انحراف از بازیابی می شود د ر امان خواهیم بود .

کاربرد اصول روحانی

اولین اصلی که گروه ها و انجمن ها در رعایت سنت دهم به کار می گیرد اصل اتحاد می باشد . با تمام گوناگونی عقاید که در بین اعضای مان وجود دارد ، به عنوان یک انجمن معتادان گمنام همیشه به دلیل عدم ابراز هر گونه عقیده ای به غیر از برنامه خود اتحادش را حفظ نموده است .

به عنوان یک انجمن ما به توافق رسیده ایم که فقط در رابطه با آن مفاهیمی که ما را دور یکدیگر جمع کرده است یعنی اصول بازیابی مان ابرازنظر کنیم و از مسائلی که ما را از یکدیگر دور می کنند بگذریم .

سنت دهم در حقیقت تمرینی است برای پذیرش مسئولیت به عنوان یک گروه و به عنوان یک انجمن . ما مسئول رساندن پیام مان به معتادانی که هنوز در عذابند می باشیم . ما مسئول ایجاد محیط و جوی هستیم که در آن معتادان بتوانند به آزادی با یکدیگر به مشارکت بپردازند و اگر بخواهیم درانجام این وظیفه موفق باشیم باید تا سرحد امکان از آن مسائل عمومی که باعث انحراف خاطرمان می شود دوری بگزینیم . البته امکان دارد نتوانیم به طور کامل خود را از تمام مسائل بحث برانگیز عمومی کنار بکشیم ، چرا که بعضی از مفاهیم مورد استفاده برنامه معتادان گمنام به خودی خود بحث برانگیز هستند ، مثلاً عقاید ما در مورد اجتناب کامل امکان دارد در بعضی محافل عمومی ایجاد تنش بنماید .

با این همه ما می توانیم مطلقاً از تمام جروبحث هایی که در نتیجه جبهه گیری گروهها یا انجمن در رابطه با مسائلی که به طور کلی خارج از افق برنامه ما می باشند پرهیز کنیم .

یکایک اعضاء به گونه ای آگاهانه از طریق درنظر داشتن بی نظری جلسات معتادان گمنام  در حضور جمع، سنت دهم را رعایت کرده و مسئولیت خود را در سطح فردی بجا می آورند . در سطح عمومی ما کاملاً بین عقاید شخصی خودمان و عقاید انجمن معتادان گمنام تفاوت قائل می شویم و به خصوص دقت می کنیم که در آنجاهایی که به دلایلی مردم نمی توانند بین حرف ما و حرف برنامه تفاوت قائل شوند ، اصلاً عقیده ای ابراز نکنیم . در جلسات معتادان گمنام ما سعی می کنیم که به وضوح، شنوندگان بدانند آنچه را که ابراز می کنیم فقط تجربه خودمان است و موضوع جلسات معتادان گمنام  نمی باشد و بدین نحو احتمال این که کسی از حرفهایمان برداشت اشتباهی بنماید را تقلیل می دهیم . نوع سخن گفتن ما در مورد جلسات معتادان گمنام  معمولاً روی عقایدی که دیگران از انجمن ما پیدا می کنند تأثیر می گذارد . به همین دلیل به عنوان اعضاء ، که مسئولیت پذیر هستند مراقب حرف زدنمان می باشیم و سعی می کنیم بی طرفی و بی نظری خود را که برای ما اهمیت دارد حفظ کنیم . به منظور رعایت سنت دهم ، گروهها ، هیئت های خدماتی و کمیته ها باید در ملاقات های عمومی خود جنبه احتیاط و دوراندیشی را از نظر دور نداشته باشد . بخشهای از انجمن ما دائماً با جامعه در تماس هستند . گروهها با افراد دیگر در مکان برگزاری جلسه شان و اهل محله آشنا می شوند . در بیمارستان و زندان با مدیران این مراکز ، کمیته اطلاعات عمومی با مسئولین بهداشتی ، سازمانهای خیریه ، ادارات دولتی و بخصوص با رسانه های عمومی آشنا می شوند . در تمام برخوردهایمان با جامعه ما باید مواظب باشیم که هیچ عقیده ای در مورد مسائلی که خارج از برنامه مان هستند ابراز نکنیم . این احتیاط باعث اعتبار آنچه که برای ما اهمیت دارد خواهد شد ، چرا که مردم متوجه می شوند که آنچه واقعاً موردنظر انجمن معتادان گمنام است ، برنامه بهبودی از اعتیاد می باشد و نه چیزهای دیگر .

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

سنت دهم بسیار عملی است . تنها موضوعی که انجمن ما حاضر است به خاطر آن شهرت خود را به خاطر بیندازد خود برنامه جلسات معتادان گمنام می باشد . البته اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که اصل روحانی تواضع زیربنای سنت دهم می باشد . معتادان گمنام ادعا نمی کنند که جواب تمام اشکالات دنیا را پیدا کرده ، ما حتی این ادعا را هم نمی کنیم که لزوماً تنها جواب اعتیاد را داریم . وقتی ما در جامعه چه به عنوان گروه و چه به عنوان انجمن سخن می گوئیم فقط پیام مان را در میان می گذاریم . فقط می گوئیم که چکار کنیم . نه کارهای دیگران را تأیید می کنیم ، نه از آنها عیب جوئی می نمائیم . ما همین هستیم که هستیم و تنها چیزی که هستیم عبارت است از یک انجمن و محل گردهمائی معتادان در حال بازیابی که بازیابی خود را با یکدیگر به مشارکت می گذارند و دقیقاً همین خدمت را به معتادی که هنوز رنج می کشد نیز ارائه می دهیم .

ما راجع به برنامه مان به سادگی صحبت می کنیم و می دانیم که مؤثر واقع شدن ما برایمان بیشتر از هر تبلیغاتی افراد خیرخواه و آشنا پیدا خواهد کرد . برنامه ما برای ما کارگر بوده و درهایش بر روی کسان دیگری نیز که طالب بهبودی شان هستند باز می باشد . اگر فکر می کنید خدمتی از ما ساخته است ، برای کمک آماده ایم .

(( کتاب چگونگی عملکرد، سنت دهم ))

سنت دهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,سنت ده,سنت ۱۰

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا