انجمن معتادان گمنام UK

سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام

سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام

سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA

ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل می‌توانیم حفظ کنیم و همانطور که آزادی فردی ما از قدمهای دوازده‌گانه سرچشمه می‌گیرد، به همان صورت آزادی گروه نیز به سنت‌های ما بستگی دارد.سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA

تا زمانی که پیوندهایی که ما را به یکدیگر متصل می‌کند از آنچه که ما را از هم جدا می‌نماید محکمتر باشد، همه‌ چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

1- منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد. بهبودی شخصی به وحدتN.A. بستگی دارد.

2- در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه‌ای ممکن خود را در وجدان گروه بیان کند. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما می‌باشند، آنها حکومت نمی‌کنند.

3- تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

4- هر گروه بایست مستقل باشد باستثناء مواردی که بر گروههای دیگر و N.A در کل اثر بگذارند.

5- هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.

6- یک گروه N.A هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان خارجی را تأئید و یا در آنها سرمایه‌گذاری کند، یا نام N.A را به آنها عاریت دهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

7- هر گروه N.A میبایست کاملاً متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

8- معتادان گمنام بایست همیشه غیرحرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می‌توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.

9- N.A تحت این عنوان، هرگز نبایست سازماندهی شود، اما ما می‌توانیم هیئت‌های خدماتی یا کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که بدانها خدمت می‌کنند، مسئول باشند.

10- معتادان گمنام، هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام N.A هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.

11- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

12- گمنامی، اساس روحانی تمام سنت‌های ما است و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم.سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA

درک این سنت‌ها به مرور و به آهستگى براى ما امکان‌پذیر خواهد شد. ما از راه صحبت با اعضاء و تماس با دیگر گروه ها، اطلاعاتى کسب مى‌کنیم ، امّا معمولاً پس از شروع فعالیّت در کارهاى خدماتى است که کسى به ما خواهد گفت: “بهبودى هریک از ما به وحدت NA بستگى دارد.” این وحدت به کیفیت پیروى ما ازسنت‌های مان مربوط است. سنت‌هاى دوازده‌گانه NA غیر قابل دستکارى است. آنها رهنمودهایى هستند که جمعیّت ما را آزاد و زنده نگاه مى‌دارند.سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA
با پیروى از این رهنمودها، در ارتباط با دیگران و اجتماع، از بسیارى از مشکلات اجتناب خواهیم کرد. این، بدان معنى نیست که سنت‌هاى ما تمام مشکلات را از میان بر مى‌دارند. ما در هر صورت باید با مسائلى که پیش مى‌آیند، نظیر مشکلات ارتباطى، اختلاف سلیقه، مباحثات داخلى و مسائل مربوط به افراد و گروه‌هاى خارجى، روبرو شویم، امّا در هر صورت ما وقتى اصول‌مان را رعایت مى‌کنیم، از بعضى از دردسرهایى که این مسائل به وجود مى‌آورند جلوگیرى به عمل خواهیم آورد.سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA
بسیارى از مشکلات ما، همان هایى هستند که اعضاى اوّلیه ما هم با آن ها روبرو بوده‌اند و تجربیاتى که آن ها به سختى بدست آوردند، باعث تولد سنت‌ها شده است. تجربه به ما نشان داده است که این اصول امروزه همان اعتبارى را دارند که درشروع داشته‌اند. سنت‌های مان ما را در برابر فشارهاى داخل و خارج که ممکن است باعث نابودی مان شود، حفظ مى‌کنند. آن ها رشته‌هاى واقعى پیوند ما هستند و فقط با درک و اجرای شان است که کاربرد پیدا مى‌کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا