انجمن معتادان گمنام UK

روابط

روابط

روابط

روابط
در فصل ” بهبودی و لغزش ” در کتاب پایه گفته شده “برای ما روابط می تواند مسئله بسیار دردناکی باشد” زمانی که هشت ماه پاکی داشتم، همسرم چمدانهایش را بست، دو تا پسرمان را برداشت مرا ترک کرد و حتی از آن استان هم رفت. رفتن او بهانه ای شد برای مصرف من. نیروی برترم گفت که درخواست کمک کن. در اوج ناامیدی و درماندگی، از برادرم که نه سال پاکی داشت خواستم که کمکم کند. برای حضور در یک جلسه و گرفتن چیپ سفید خو شآمدگو با یک پیاد هروی طولانی از نیویورک به ویرجینیا رفتم، و الان هیجده سال است که پاک مانده ام.
یکبار در یک همایش NA زمانی که “چگونگی عملکرد” خوانده م یشد، آنجایی که م یگوید” تنها مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر باعث ناکامی ما در بهبودی م یشود” یک نفر با صدای بلند گفت : ” روابط” ، من و خیلی های دیگر پوزخند زدیم و خندیدیم. این همزاد پنداری ما بود که باعث شد با هم بخندیم!!! اما یکی از اعضای قدیمی به من گفت : این یک برنامه خدادادی است و ما کلماتی اضافه نمی کنیم. این یک موضوع برای خندیدن نیست؛ خیلی ها بابت درد قطع رابطه هایشان مصرف کرده و یا مرده اند. اوایل بهبود یام در مورد درد قطع رابطه ،NA به من گفت” مصرف نکن، به خودت و دیگران صدمه نزن، به کارکرد برنامه ادامه بده، اوضاع و احوالت بهتر خواهد شد” انجمن به من یاد داد که چگونه بدون بودن درکنار بچ ههایم ، با آنها باشم و پدری کنم. به سرم زده وا بدهم ولی حالم با کارکردن برنامه به مرور بهتر شده، حتی اگر بهتر شدن معنایش فقط یک روز دیگر پاک ماندن باشد. سالها بعد، برادرم در بیست و دومین سال پاک یاش از همسرش طلاق گرفت و به یک استان دیگر رفت تا با خانمی که از طریق اینترنت آشنا شده بود زندگی کند.
آنها ازدواج کردند. چند سال بعد مشکل پیدا کردند و همه چیز اشتباه از آب درآمد. او لغزش کرد و برای پاک ماندن دست و پا می زد. فکر کردم الان که هفده سال پاکی دارم نوبت من است همانطور که او به کمک من آمده بود، من هم چهارده ساعت رانندگی کنم و برای نجات او بروم. ولی قرار نبود که بشود. برایم پیغامی فرستاد که م یگفت خسته است. او با قرص و الکل اوردوز کرد و تلف شد.
می گویند که فصل “بهبودی و لغزش” فصلی برای پیشگیری از لغزش است. زمانی که تاز هوارد بودم برادر مرحومم به من گفت” وقتی نقل قولی از کتاب پایه در جلس های شنیدی، پاراگراف قبل و بعد از آن جمله که می گوید برای ما روابط می تواند مسئله بسیار دردناکی باشد، را بخوان. درست زده به هدف” حق با او بود. وقتی که خودت وسط گود نیستی، ساده است که بگویی”پنج دقیقه قبل از معجزه کنارنکش” یا ” صبر داشته باش، مصرف نکن، بهتر می شه” . تحت هر شرایطی پاک ماندن همیشه در راس است. در طول سالها و گذر از فراز و نشیب ها، آنچه که هیچ وقت ن اامیدم نکرده و همیشه برایم کار کرده، دعا و فصل ” بهبودی و لغزش” بوده است.
راجر ر، ویرجینیا
صفحه مطالب برجسته
)Feature (
The NA Way، April 2017

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا