انجمن معتادان گمنام UK

تحت هر شرایطی

تحت هر شرایطی

تحت هر شرایطی

تحت هر شرایطی

حس می کنم ،به سختی به یاد می آورم، که یک مادر هستم، خسارتی که به من وارد شد همانا از دست دادن دو پسرم می باشد. کلمه فقدان، بازگو کننده خلاء وجود دو فرزند عزیزم نیست.

هر دو پسرم به فاصله زمانی سه ماه از یکدیگر فوت کردند، آسیب روحی وارد بر من، بسیار شدید بود و فقط با نیروی غریزه می توانستم حرکت کنم، تا قبل از این ماجرا هیچ تجربه ای راجع به مرگ نزدیکان عزیزم نداشتم.

من نقش خود را قربانی و بازمانده می دانسته و در نتیجه احساس شکست می کردم. آن گاه با کمک گرفتن از نیروی غریزه راه خود را پیدا می کردم و واکنش های من بر اساس ابزار های بهبودی بود که NA در اختیارم گذاشته بود .

 

چرا من؟

قدم یک من نمی توانم، قدم دوم ما می توانم، قدم سه من به کمک نیاز دارم، پس  تقاصای  کمک کردم، بارها و بارها با دعای ساده ای برای تقاضای کمک و همچنین دعای آرامش، احساس کردم که نیروی برترم همیشه با من است و به این باور رسیدم که می توانیم ،تحت هر شرایطی پاک بمانم.

این حالت های مرا ، هیچ یک از اطرافیانم باور نمی کنند، درک این فقدان نه تنها برای من بلکه برای دیگران نیز مشکل بود، در اغلب اوقات من فقط  به کسی برای رفع تنهایی ام نیاز داشتم  NA هم افراد زیادی را به زندگی ام وارد کرده بود و همین باعث می شد که به جایی احساس تعلق کنم ،مقوله ای مثل اعتماد به یک باره تنها شدن همراه با غم و اندوه من باعث  آزار اطرفیان و دوستان بهبودی ام شد، طبعا رفتار معتاد گونه ام باعث به وجود آمدن احساساتی مانند منحصر به فرد بودن، شرم و نا امنی و خود محوری در من شده بود و به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم این بود .

تحت هر شرایطی,ابزار های بهبودی NA,تقاضای کمک معتاد,رفع تنهایی NA,رفتار معتاد گونه

چرا من ؟

می دانید پسران من خودکشی کرده بودند، تا قبل از این ماجرا درک من از این که چگونه باید با غم و اندوه روبرو شوم پیدا کردن یک راه حل سرسری بود : قد گریه و نوشتن یک نامه خداحافظی و گفتن آن چه دلت می خواهد و خواندن آن برای کسی و سپس رها کردن موضوع !

امروز می دانم که موضوع به این سادگی ها نیست، این خیلی سخت است که شما همیشه در مسائلی مانند خاطرات فرزندان یا افرادی یا چیرها و جاهایی که شما را به یاد آنها می اندازد، غوطه ور باشید.

برنامه عملی امروز من برای رهایی از مشکلاتم ، شامل برنامه ریزی و پر کردن اوقات و قرارهای ملاقات می باشد . احساسات  من به سرعت در حال تغییر هستند و گاهی اوقات نمی توانم زندگی را همان طور که هست بپذیرم و از این رو نیاز به برنامه دارم ،نیروی برتر، راهنما، دوستان و خانواده ام ، در این روزها حمایت می کنند ،دیگر به دنبال راه حل های سرسری و موقتی نیستم.

چیزهایی که در حال حاضر برایم کار می کند این ها هستند ،گریه کردن به اندازه نیاز، نوشتن ،حرف زن و مشارکت در مورد آن چه که احتیاج به مشارکت دارد و سپردن به بهترین شکلی که می توان اغلب اوقات سپردن  را با تمرین در اندیشیدن به آن، انجام داد.

امروز می دانم که هیچ چیز نمی تواند فرزندانم را به من باز گرداند، یک لحظه سکوت به من این احساس  را می دهد که می توانم کاری انجام دهم من عشق و انرژی خود را به سوی آنها می فرستم من ممکن است از راههای مختلف به نیروی برترم فکر کنم و اعمال آرام بخشی انجام دهم، ولی می دانم که مهم ترین اولویت های من در زندگی پاک ماندن، زندگی فقط برای امروز ،مشارکت و مراقبت کردن از بهبودی ام به روال برنامه NA می باشد .

تحت هر شرایطی,ابزار های بهبودی NA,تقاضای کمک معتاد,رفع تنهایی NA,رفتار معتاد گونه

منبع : سایت NA  مینه سوتا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا